Naš cilj poslovanja brez napak

Naš cilj poslovanja brez napak (Goal Zero) je doseči, da pri nobenih naših operacijah ne pride do škode in izlivov. Vsi, ki delajo pri Shellu, si vsak dan prizadevajo doseči ta cilj.

Da bi dosegli cilj poslovanja brez napak (Goal Zero), se osredotočamo na tri grožnje na področju varnosti, ki predstavljajo največje tveganje v naši dejavnosti: osebna, procesna in transportna varnost.

Uspešnost na področju varnosti želimo izboljšati v celotni panogi in v okviru partnerstva s panožnimi poklicnimi organizacijami ter strokovnimi telesi delimo svoje izkušnje, standarde in znanje na področju varnosti z drugimi operaterji in pogodbenimi izvajalci.

Izvedite več o našem cilju poslovanja brez napak (Goal Zero).

Usposabljanje osebja na področju varnosti

Osebna varnost

Varnost je naša glavna prednostna naloga. Vsi, ki delajo za nas ali z nami, imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da je družba Shell varno delovno okolje. Od njih pričakujemo, da upoštevajo varnostna pravila in predpise, ki veljajo za njihovo delo, ter da v primeru nevarnih razmer ukrepajo in da spoštujejo sodelavce ter skupnosti, v katerih delamo.

Izvedite več o osebni varnosti pri družbi Shell.

Procesna varnost

Procesna varnost se začne v zgodnji fazi projektiranja gradnje objektov in se prek življenjskega ciklusa objektov nadaljuje, pri čemer zagotavljamo, da se objekti varno upravljajo, dobro vzdržujejo in redno pregledujejo, da bi morebitne grožnje procesni varnosti zaznali in jih odpravili.

Preberite več o procesni varnosti, ki jo izvajamo v vseh dejavnostih družbe Shell.

Gospa, ki pri vožnji nosi varnostno opremo.

Transportna varnost

Cestni transport je nujni del številnih naših poslovnih dejavnosti. Shellovi zaposleni in pogodbeni izvajalci skupaj prevozijo skoraj milijardo kilometrov vsako leto v več kot 70 državah, kar bi bilo enako kot sedemdeset potovanj okoli Zemlje vsak dan! Naša filozofija cestne varnosti se osredotoča na tveganja, kot so voznikove sposobnosti, stanje vozila, stanje cest in lokalnega okolja. Poleg tega se trudimo zmanjšati potrebo po uporabi cestnih vozil: najvarnejša pot je tista, na katero se ne odpravimo.

Izvedite več o transportni varnosti pri družbi Shell.

Zdravje in dobrobit zaposlenih

Prepričani smo, da dobre razmere za delo in življenje pripomorejo k varnejšemu in produktivnejšemu delovnemu okolju.

Izvedite več o tem, kako si prizadevamo za varnost in dobrobit svojih zaposlenih in pogodbenih sodelavcev.

Spremljanje izdelkov

Proizvajamo surovo nafto in zemeljski plin ter ju predelujemo v goriva, maziva in kemikalije, ki se uporabljajo v številnih vsakdanjih izdelkih. Trudimo se zagotoviti, da so ti izdelki varni od proizvodnje do trenutka, ko jih odvržemo kot odpadke. Temu pravimo spremljanje izdelkov.

Da bi razumeli in obvladovali morebitna zdravstvena, varnostna in okoljska tveganja, ki jih predstavljajo naši izdelki, jih skrbno ocenjujemo. Tesno sodelujemo s strankami in dobavitelji, spremljamo kakršne koli spremembe v znanosti, ki se uporablja za naše izdelke, in podpiramo raziskave, če nam to pomaga dodatno zmanjšati tveganja, ki jih nosijo naši izdelki.

Izvedite več o spremljanju izdelkov pri družbi Shell in poiščite varnostne liste in povzetke spremljanja izdelkov.

Več v poglavju Trajnostni razvoj

Kaj pri družbi Shell pomeni trajnostni razvoj?

Trajnost pri Shell pomeni zagotavljanje energije na odgovoren način z upoštevanjem in spoštovanjem ljudi, varnosti in okolja.

Transparentnost

Jasno in odprto poslovanje je zaveza, ki si jo močno prizadevamo izpolniti. Za transparentnost si prizadevamo, kjer koli je mogoče in po celotni panogi.