Zavedamo se, da so energetski izzivi, s katerimi se soočamo, lahko zdijo zastrašujoči. Povpraševanje po energiji so bo do leta 2050 verjetno podvojilo. Odgovor na ta izziv je najti čistejše, energetsko učinkovitejše rešitve.

Transportna podjetja imajo danes izziv, da se emisije PREPREČIJO kadar je to mogoče, tiste emisije, katerim se trenutno ne morejo izogniti, ZMANJŠAJO,  oziroma,  emisije, ki so zaradi današnjih tehnologij in izdelkov neizogibne, se lahko kratkoročno IZRAVNAJO.

Da bi vam pomagali pri doseganju teh ciljev, smo razvili spekter orodij, goriv, tehnologij in storitev za zadovoljitev potreb različnih tipov vozil, predpisov in izzivov mobilnosti. Z enim dobaviteljem, eno plačilno kartico in enim računom lahko naredite prehod na bolj trajnosten vozni park.

Zmanjšajte stroške – Povečajte učinkovitost in zmanjšajte porabo, kot tudi emisije

Izboljšajte svoj ugled – Uspevajte odgovorneje, medtem ko vpeljujete trajnostni program

Bodite v skladu z predpisi – Upravljajte z emisijami v skladu z vse zahtevnejšo zakonodajo

Izboljšajte konkurenčnost – Izkoristite orodja prihodnosti, katera vam ponujajo več vpogleda in nadzora

Zakaj izbrati Shell LNG?

V prizadevanju za dolgoročno nizkoogljično prihodnost, LNG predstavlja takojšnjo priložnost in pomaga zmanjšati emisije toplogrednih plinov (CO2, metan in N2O) od izvora-do-vozila.

Preveri kaj omogoča LNG

Cilj: Prihodnost

Cilj: Prihodnost

Verjamemo, da bo prihodnost mobilnosti ustvarjena z mozaikom goriv in tehnologij. Vlagamo v razvoj novih rešitev, tesno sodelujemo s proizvajalci, regulatornimi organi in našimi strankami, vse zato,da bi vam ponudili rešitve, ki jih potrebujete danes in jutri in vam s tem pomagali k prehodu v bolj nizko ogljični program nizkimi emisijami ogljika.

Storitve, Ki Vas Peljejo V Prihodnost!

Upravljanje voznega parka

Olajšajte si življenje! Z našimi storitvami lahko svoj vozni park upravljate sproščeno in z manj administracije.

Preprosto obračunavanje cestninjenja

Včeraj je bilo to še zapleteno in z veliko administracije. Danes pa je s Shell cestninskimi rešitvami to preprosto.