Splošna poslovna načela družbe Shell

Kot globalna energetska družba, ki posluje v svetu, polnem izzivov, si zastavljamo visoke standarde uspešnosti in etičnega vedenja. Ljudje nas sodijo po naših dejanjih, saj svoj ugled potrjujemo z načinom izpolnjevanja svojih temeljnih vrednot poštenja, integritete in spoštovanja do ljudi. Naših osem poslovnih načel temelji na naših temeljnih vrednotah in kaže, kako spodbujamo zaupanje, odprtost, timsko delo in profesionalizem ter ponos do dela, ki ga opravljamo.

Bili smo ena prvih globalnih družb, ki je z objavo svojih Splošnih poslovnih načel leta 1976 izrazila in delila svoja prepričanja. V skladu s temi načeli se zavezujemo prispevati k trajnostnem razvoju, usklajevanju kratkoročnih in dolgoročnih interesov in integraciji ekonomskih, okoljskih in družbenih vprašanj v naše odločitve.

Od vseh zaposlenih pri družbi Shell in njenih pogodbenih izvajalcev pa tudi od tistih, ki delajo pri mešanih družbah, se pričakuje, da bodo naša poslovna načela razumeli in jih vedno tudi upoštevali. Dobavitelje in mešane družbe, ki jih ne vodimo, spodbujamo, da ravnajo v skladu z enakimi načeli.

Prenesite Shellova Splošna poslovna načela.

Kodeks ravnanja družbe Shell

Naš Kodeks ravnanja zaposlene usmerja pri izvajanju Shellovih Splošnih poslovnih načel v skladu z našimi temeljnimi vrednotami. Ponuja praktične nasvete za izpolnjevanje zahtev zakonov in predpisov ter za delo s strankami, skupnostmi in kolegi.

Regulativne zahteve, ki veljajo za nas, niso bile še nikoli tako zapletene in zahtevne. Shellov Kodeks ravnanja pojasnjuje standarde, ki jih morajo zaposleni upoštevati, in vedenja, ki jih morajo sprejeti.

Shellov Kodeks ravnanja pokriva področja, kot so: boj proti koruptivnim praksam, domača in mednarodna trgovina, ljudje in varnost, varovanje podatkov in sredstev ter komunikacije.

Prenesite Shellov Kodeks ravnanja.

Več v poglavju O Shellu

Kdo smo

Preberite več o naši dejavnosti, naših ljudeh in o tem, kaj delamo za razvoj v smislu več in čistejših energetskih rešitev.

Kaj delamo

Shell je mednarodna energetska skupina, ki želi izpolniti vsesvetovno vedno večje povpraševanje po več in čistejših energetskih rešitvah na ekonomsko, okoljsko in socialno odgovoren način.

Ali vas zanima tudi

Transparentnost

Jasno in odprto poslovanje je zaveza, ki si jo močno prizadevamo izpolniti. Za transparentnost si prizadevamo, kjer koli je mogoče in po celotni panogi.

Prihodnost energije

Svoje znanje in izkušnje, tehnologijo in inovacije uporabljamo, da bi rastoči in razvijajoči se svetovni populaciji zagotovili več energije, ki je obenem čistejša.