Na kratko o Shellu

Shell v Sloveniji

Shell v Sloveniji

Podjetje Shell Adria d.o.o. je ustanovljeno leta 1994 kot operativna enota multinacionalnega podjetja Royal Dutch Shell plc.

Osnovna dejavnost podjetja je uvoz in prodaja nafte, naftnih derivatov in euroShell kartično poslovanje.

V svoji kratki zgodovini je našemu podjetju uspelo ustvariti pomemben poslovni uspeh. Kontinuirano razvijamo sodelovanje z vodilnimi industrijskimi in transportnimi podjetji, ki so v nas prepoznala profesionalnega in zanesljivega partnerja.

Shell po svetu

Shell po svetu

Družba Royal Dutch Shell je bila ustanovljena leta 1907, čeprav začetki družbe segajo na začetek 19. stoletja, v majhno delavnico v Londonu, kjer je družina Samuel prodajala morske školjke.

Danes je Shell ena največjih energetskih družb na svetu, ki v povprečju zaposluje 93.000 ljudi v več kot 70 državah. Sedež imamo v Haagu na Nizozemskem, naš generalni direktor pa je Ben van Beurden. Matična družba skupine Shell se imenuje Royal Dutch Shell plc in je registrirana v Angliji in Walesu.

Naša strategija je zastavljena tako, da krepi naš vodilni položaj v naftni in plinski industriji, hkrati pa je naš cilj tudi zadovoljevanje svetovnih potreb po energiji na odgovoren način. Varnost ter okoljska in družbena odgovornost so temelj naših dejavnosti.

Preberite več o naši zgodovini od leta 1833 do danes.

Naš cilj

Cilj Shella je spodbujati napredek skupaj z več in čistejšimi energetskimi rešitvami. Verjamemo, da se bo z višanjem življenjskega standarda rastočega vsesvetovnega prebivalstva večalo povpraševanje po energiji, tudi po nafti in plinu, še več let. Hkrati s tehnološkimi spremembami in nujnostjo spopadanja s podnebnimi spremembami prehajamo na nizkoogljične energetske sisteme več virov.

V tem kontekstu imamo naslednjo strateško ambicijo:

zagotoviti primer naložbe, najvišjega svetovnega razreda. To vključuje razširitev prostega denarnega pretoka in povečanje prihodkov delničarjev, na osnovi močnega finančnega okvira in prožnega portfelja;
uspešno delovati med energetskim prehodom: z učinkovitim odzivom na zahteve družbe po več in čistejši, ugodni in konkurenčni energiji; ter
zadržati močno družbeno licenco za upravljanje in participacijo v družbi prek pristopa skupnih vrednot do naših dejavnosti.
Naša sposobnost doseganja strateške ambicije je odvisna od tega, kako se odzivamo na konkurenčne pritiske. Stalno spremljamo in preverjamo zunanje okolje – trge ter osnovne ekonomske, politične, socialne in okoljske gonilnike, ki ga oblikujejo – z namenom evalvirati spremembe konkurenčnih pritiskov in poslovnih modelov.

Ves čas poskušamo izboljšati naše rezultate, s poudarkom na zdravju, varnosti, zaščiti, okolju in premoženju.

Naši ljudje

Naši ljudje so najpomembnejši akterji uspešnega uresničevanja strategije Shell in zagotavljanja trajnostnega poslovanja dolgoročno. Ohranjanje konkurenčnosti v razvijajočem se energetskem sektorju zahteva kompetentne in opolnomočene ljudi, ki varno sodelujejo.

Izvedite več o raznolikosti in vključenosti pri družbi Shell.

Raznolika delovna sila in vključujoče delovno okolje sta najpomembnejša za naš uspeh, saj vodita do večje inovativnosti in boljših energetskih rešitev. Verjamemo, da raznolike skupine, ki jih vodijo vključujoči vodje, ustvarjajo večjo varnost in boljše poslovne rezultate.

Izvedite več o karierah pri družbi Shell.

Na kratko o Shellu

70+ držav, v katerih delujemo

86.000 zaposlenih v povprečju

66 milijonov ton utekočinjenega zemeljskega plina, prodanega tekom leta

21 rafinerij, v katerih smo udeleženi

3,7 milijonov sodov ekvivalenta nafte, ki jih proizvedemo vsak dan

Prenesite našo brošuro o projektih "Create".

Finančna uspešnost

Prihodek: 305,2 mrd. USD

Dohodek: 13,4 mrd. USD

Kapitalska naložba: 24 mrd. USD

Naložba v raziskave in razvoj: 922 mio. USD

Trajnostni razvoj

111 mio. USD, porabljenih za prostovoljne socialne naložbe po svetu. Od tega:

  • okoli 54 mio. USD, porabljenih za lokalne programe razvoja skupnosti, pomoč pri nesrečah, izobraževanje in usposabljanje, varnost na cesti, zdravje in biotska raznovrstnost;
  • okoli 57 mio. USD, porabljenih za vsesvetovna pomembna vprašanja – dostop do energije, izobraževanje in usposabljanje za izboljšanje spretnosti lokalno, podjetnost in za naravoslovje, tehnologijo, tehniko in matematiko (STEM).

Ocenjujemo, da je bilo okoli 107 mio. USD skupne socialne naložbe 2017 porabljenih v državah, ki so vključene v razvojni program Združenih narodov Indeks človekovega razvoja 2016. Bruto domači proizvod v teh državah je manj kot 15.000 USD na leto na osebo. Pomembno pomoč družba zagotavlja tudi v obliki prostovoljnega dela, ki ga izvajajo zaposleni Shell, in donacij v obliki opreme.

Več v poglavju O Shellu

Kaj delamo

Shell je mednarodna energetska skupina, ki želi izpolniti vsesvetovno vedno večje povpraševanje po več in čistejših energetskih rešitvah na ekonomsko, okoljsko in socialno odgovoren način.

Naše vrednote

Naša Splošna poslovna načela, Kodeks ravnanja in Etični kodeks pomagajo vsem v družbi Shell, da delujejo v skladu z našimi vrednotami.

Ali vas zanima tudi

Prihodnost energije

Svoje znanje in izkušnje, tehnologijo in inovacije uporabljamo, da bi rastoči in razvijajoči se svetovni populaciji zagotovili več energije, ki je obenem čistejša.

Trajnostni razvoj v Shellu

Trajnostna usmerjenost pri Shellu pomeni zagotavljanje energije na odgovoren način, da bi zadovoljili naraščajoče svetovne potrebe po energiji.