V tem poglavju

Kaj pri družbi Shell pomeni trajnostni razvoj?

Trajnost pri Shell pomeni zagotavljanje energije na odgovoren način z upoštevanjem in spoštovanjem ljudi, varnosti in okolja.

Okolje

Shell energijo zagotavlja na odgovoren način in tako svetu pomaga graditi prihodnost, v kateri ima energija, ki jo uporabljamo, najmanjši možni vpliv na naš planet.

Skupnosti

Prizadevamo si za dobro sosedstvo, kjer koli delujemo, tako da prispevamo k splošni blaginji okoliških skupnosti.

Varnost

Zavezani smo zagotavljanju energije na odgovoren in varen način, pri tem pa preprečevanju poškodb svojih zaposlenih in pogodbenih izvajalcev ter škode lokalnim skupnostim in okolju.

Transparentnost

Jasno in odprto poslovanje je zaveza, ki si jo močno prizadevamo izpolniti. Za transparentnost si prizadevamo, kjer koli je mogoče in po celotni panogi.

Poročanje

Že od leta 1997 prostovoljno in odkrito poročamo o svojih okoljskih in družbenih rezultatih.