Trajnostni razvoj pri Shellu vključuje vsa področja našega poslovanja. Naš cilj je zagotoviti energijo, ki je potrebna za rastočo populacijo, ter to storiti na odgovoren način, tj. s spoštovanjem ljudi, njihove varnosti in okolja. Trajnostna naravnanost je ključna za dolgoročno uspešnost našega poslovanja in naše vloge člana širše družbe.

Naš pristop k trajnostnemu razvoju je integriran v vseh naših poslovnih dejavnostih na treh ravneh:

1. Vodenje varnega, učinkovitega, odgovornega in dobičkonosnega poslovanja

To je temelj našega pristopa, ki vključuje vpeljavo globalnih standardov, procesov in orodij za upravljanje varnosti, okolja in vključevanja v skupnost. Naš cilj je nenehno izboljševati naš način poslovanja, da bi preprečili nesreče, ter zaznati neugodne okoljske in družbene vplive naših projektov in obratov in se jim, kjer je to mogoče, izogniti in jih kar najbolj omiliti. O rezultatih poročamo v svojem letnem Trajnostnem poročilu.

2. Delitev širših koristi s kraji, kjer poslujemo

Svojo dejavnost načrtujemo na dolgi rok, kar pomeni, da smo lahko del določene skupnosti več desetletij. Lokalna gospodarstva pomagamo razvijati z ustvarjanjem delovnih mest, nabavo pri lokalnih dobaviteljih in s plačevanjem davkov in licenčnin. Podpiramo projekte skupnosti, ki temeljijo na potrebah lokalnih skupnosti.

3. Pomoč pri oblikovanju bolj trajnostno naravnane prihodnosti energije

V prihodnjih desetletjih bo glede na vse večje okoljske pritiske za gospodarski razvoj potrebne vse več energije, ki bo obenem morala biti čistejša. Vlagamo v rešitve za nizkoogljično energijo in napredne tehnologije, kot so tiste, ki povečujejo energetsko učinkovitost in zmanjšujejo izpuste. Še naprej prispevamo k javnemu dialogu o energiji in podnebni politiki. Seveda pa so globalni izzivi, s katerimi se sooča svet, preveliki, da bi jih rešila ena sama družba ali en sektor. Zavzemamo se za to, da bi gospodarstvo, vlada in civilna družba sodelovali pri oblikovanju bolj trajnostno naravnane prihodnosti energije.

Shellov pristop k trajnostnemu razvoju

Trikotnik kaže tri ravni Shellovega pristopa k trajnostnemu razvoju. 1. raven: Vodenje varnega, učinkovitega, odgovornega in dobičkonosnega poslovanja, 2. raven: Delitev širših koristi s kraji, kjer poslujemo, 3. raven: Pomoč pri oblikovanju bolj trajnostno naravnane prihodnosti energije

Več v poglavju Trajnostni razvoj

Okolje

Shell energijo zagotavlja na odgovoren način in tako svetu pomaga graditi prihodnost, v kateri ima energija, ki jo uporabljamo, najmanjši možni vpliv na naš planet.

Skupnosti

Prizadevamo si za dobro sosedstvo, kjer koli delujemo, tako da prispevamo k splošni blaginji okoliških skupnosti.