Trajnostni razvoj pri Shellu vključuje vsa področja našega poslovanja. Naš cilj je zagotoviti energijo, ki je potrebna za rastočo populacijo, ter to storiti na odgovoren način, tj. s spoštovanjem ljudi, njihove varnosti in okolja. Trajnostna naravnanost je ključna za dolgoročno uspešnost našega poslovanja in naše vloge člana širše družbe.

Naš pristop k trajnostnemu razvoju je integriran v vseh naših poslovnih dejavnostih na treh ravneh:

1. Vodenje varnega, učinkovitega, odgovornega in dobičkonosnega poslovanja

Na tem temelji naše delovanje. Varovanje in spoštovanje ljudi – zaposlenih, pogodbenikov in sosedov – je temelj in osnovno vodilo naših dejavnosti. To zajema vsesvetovne standarde, procese in orodja za upravljanje varnosti, okolja in participacije v skupnostih. Ves čas stremimo k izboljšanju načina poslovanja, saj želimo preprečiti nezgode in prepoznati, kjer je možno, preprečiti in čim bolj zmanjšati vplive na okolje in družbo. O uspešnosti in poteku teh dejavnosti vsako leto izdamo poročilo o trajnosti.

2. Delitev širših koristi s kraji, kjer poslujemo

Našo dejavnost načrtujemo dolgoročno, saj želimo imeti pozitivno vlogo v skupnostih, v katerih delujemo in širše. Spodbujamo razvoj lokalnih gospodarstev tako, da ustvarjamo delovna mesta, usposabljamo in izobražujemo za boljše spretnosti, naročamo pri lokalnih dobaviteljih in spodbujamo izboljšave industrijskih standardov ter plačujemo dajatve in avtorske licenčnine. Podpiramo skupnostne projekte, ki temeljijo na potrebah lokalnih skupnostih.

3. Pomoč pri oblikovanju bolj trajnostno naravnane prihodnosti energije

Za trajnostnejšo energetsko prihodnost potrebujemo energetski prehod, v katerem bo družba lahko zmanjšala emisije, se spopadla s podnebnimi spremembami in sočasno razširila ekonomske in socialne ugodnosti energije na vse. Ta ambicija je uresničljiva, samo če spremenimo način proizvajanja in porabe, naredimo energijo dostopno več ljudem ter hkrati pomembno zmanjšamo emisije. To je možno, vendar zahteva nujne ukrepe in dolgoročno vizijo. Skupina Shell je pripravljen in zmožen akter v takšnem prehodu.

Svojo vlogo bomo odigrali povsod, kjer je to komercialno smiselno, na področju nafte in plina ter nizkoogljičnih tehnologij in obnovljivih energetskih virov. Skupaj kot družba pa se moramo spopasti s podnebnimi spremembami. Zavzemamo se, da bi se vse organizacije, vlade in civilne družbe povezale in začele sodelovati s ciljem zagotoviti trajnejšo energetsko prihodnost.

Shellov pristop k trajnostnemu razvoju

Trikotnik kaže tri ravni Shellovega pristopa k trajnostnemu razvoju. 1. raven: Vodenje varnega, učinkovitega, odgovornega in dobičkonosnega poslovanja, 2. raven: Delitev širših koristi s kraji, kjer poslujemo, 3. raven: Pomoč pri oblikovanju bolj trajnostno naravnane prihodnosti energije

Več v poglavju Trajnostni razvoj

Okolje

Shell energijo zagotavlja na odgovoren način in tako svetu pomaga graditi prihodnost, v kateri ima energija, ki jo uporabljamo, najmanjši možni vpliv na naš planet.

Skupnosti

Prizadevamo si za dobro sosedstvo, kjer koli delujemo, tako da prispevamo k splošni blaginji okoliških skupnosti.