most nad jezerom

ZDAJ LAHKO. Vozite Ogljično nevtralno.

Transportna podjetja imajo danes izziv, da se emisije PREPREČIJO kadar je to mogoče, tiste emisije, katerim se trenutno ne morejo izogniti, ZMANJŠAJO, oziroma, emisije, ki so zaradi današnjih tehnologij in izdelkov neizogibne, se lahko kratkoročno IZRAVNAJO.

Transportnim podjetjem zdaj ponujamo priložnost, da vozijo ogljično neutralno. S svojimi odločitvami lahko pomembno vplivate na svoj ogljični odtis. Svoj trenutni izpust CO2 voznega parka lahko zmanjšate z uporabo sodobnejših tehnologij in Shellovih inovativnih rešitev na področju energentov.

Kako?

Pritisnite označena območja, da izveste več
Proces izravnave ogljičnih emisij uporabnikov Shell kartice in z ogljičnimi krediti na rešitvah, ki temeljijo na naravi.
Podrobnosti 1

Vi se odločite, da boste izravnali ogljične emisije vašega voznega parka. Vaši vozniki še naprej uporabljajo kartico Shell in točijo gorivo. Pristojbina, ki jo bo vaše podjetje plačalo za izravnavo CO₂, bo navedena na računu.

Podrobnosti 2

Mi spremljamo skupno porabo goriva in izračunamo s tem povezane »Well-to-wheel« emisije CO₂.

Podrobnosti 3

Nato kupimo ogljični kredit/emisijske kupone, ki ustrezajo količini CO₂ emisij vaše porabe, in jih nadomestimo z okoljskimi projekti. Vi plačate nadomestilo za izravnavo CO₂ za svoje emisije od izgorevanja motorja (Tank-to-Wheel). Mi plačamo ogljično izravnavo v zvezi z črpanjemo, rafiniranjem in distribucijo tega goriva (Well–to-Tank).

Podrobnosti 4

Ob koncu enoletnega obdobja vam izdamo certifikat, ki potrjuje, da je bilo gorivo kompenzirano oziroma izravnano.

Zato vam ni treba niti spremeniti načina dela – Shell samodejno izračuna vaše emisije ogljika in jih z uporabo portfelja mednarodno akreditiranih projektov izravna.

Pritisnite označena območja, da izveste več

Kakšna je vaša prednost?

 • Zmanjšajte ogljični odtis in bodite družbeno odgovorni

  Družbena odgovornost

  Z izravnavo ogljičnih emisij lahko zgradimo bolj trajnostno energetsko prihodnost in izboljšamo kakovost življenja lokalnih skupnosti. S tem ravnate družbeno odgovornejše in izboljšate svoj ugled.

 • Z ogljično izravnavo pridobite okolju prijazno podobo vašega podjetja

  Konkurenčna prednost

  Zagotavljanje trajnostnega razvoja postaja vse bolj osnovno povpraševanje v poslovnem svetu. To povečuje zaupanje strank v vas. Z ogljično izravnavo in okolju prijazno podobo vašega podjetja lahko postanete privlačnejši poslovni partner. Odgovornost za okolje je med podjetniki vse pomembnejša.

 • Preprost izračun CO₂ izpustov na podlagi vaše porabe goriva

  Preprosta rešitev

  Ničesar vam ni potrebno storiti. Ogljična izravnava je z nami izredno enostavna. Izpuste CO2 izračunamo na podlagi vaše porabe goriva, in s tem znesek nadomestila. Hkrati pa ste z emisijami v skladu z vse zahtevnejšo zakonodajo.

ŽELITE ZMANJŠATI EMISIJE Co₂ VAŠEGA VOZNEGA PARKA?

POGOSTA VPRAŠANJA O OGLJIČNI NEVTRALNOSTI

Izjava o omejitvi odgovornosti: Izraz "Ogljično nevtralen", »ogljična izravnava« se uporabljajo na netehničen način, in se navaja v primeru, ko je družba Shell opravila transakcijo, ki zagotavlja, da je količina Ogljikovega Dioksida, enakovredna količini CO2e, povezana z črpanjem, dostavo in uporabo goriva, odstranjena iz ozračja z naravnim postopkom ali procesi, ki temeljijo na naravi (varstvo naravnih ekosistemov). CO2e (ekvivalent CO2) se nanaša na CO2, CH4, N2O.

DRUGE VSEBINE

Shellovo stališče o prihodnosti zamnjševanja emisij ogljika v cestnem tovornem prometu

Preberite si Poročilo, ki obsega pogled na ekonomske, regulatorne in organizacijske dejavnike, ki vplivajo na izvajanje razogljičenja v panogi cestnega tovornega prometa.

Prihodnost energije

Svoje znanje in izkušnje, tehnologijo in inovacije uporabljamo, da bi rastoči in razvijajoči se svetovni populaciji zagotovili več energije, ki je obenem čistejša.