Pogled na reko in bel tovornjak na cesti v borovem gozdu z zraka in z orisom grafa Spoštovanje narave

Spoštovanje narave

Varstvo okolja, zmanjševanje odpadkov in pozitivni prispevek k biotski raznovrstnosti

Zaposleni družbe Shell zbira rečno vodo

Že vrsto let imamo vodilna načela in standarde, ki si prizadevajo za varstvo okolja. Zdaj krepimo naše okoljske ambicije in jih oblikujemo tako, da prispevajo k Ciljem trajnostnega razvoja ZN.

Naše okoljske ambicije vključujejo zaščito in krepitev biotske raznovrstnosti – rastlinskega in živalskega sveta, ki sta ključnega pomena za planet. Prav tako se osredotočamo na učinkovitejšo rabo vode in drugih virov v vseh naših dejavnostih, pri čemer se trudimo, da jih kar največ ponovno uporabimo.

Moški in ženska hodita ob brzicah v gozdu

Zmanjšujemo količino odpadkov iz naših dejavnosti in povečujemo recikliranje plastike. Pomagamo izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij iz naših dejavnosti in z zagotavljanjem čistejših načinov za poganjanje prometa in industrije.

Ključno je sodelovanje z našimi partnerji in dobavitelji ter razvoj novih sodelovanj. Da bi zaščitili naravo, se bomo združili z drugimi v industriji, vladah, z našimi strankami in oskrbovalnimi verigami.

Kupi plastičnih vrečk v objektu za ravnanje z odpadki

Zastavili smo si okoljske ambicije za leto 2030 in nadalje, pa tudi kratkoročne cilje. Še naprej bomo iskali priložnosti za razvoj in o svojem napredku poročali na transparenten način.

Kako Shell spoštuje naravo

  • Do leta 2030 bomo povečali količino reciklirane plastike v naši embalaži na 30 % in zagotovili, da bo embalaža, ki jo uporabljamo za naše izdelke, ponovno uporabna ali reciklirana.

  • Zmanjšali bomo količino porabljene sladke vode v naših objektih, najprej bomo zmanjšali porabo sladke vode za 15 % do leta 2025 v primerjavi z ravnjo iz leta 2018 na območjih, kjer je velik pritisk na vire sladke vode.

  • S povečanjem ponovne uporabe in recikliranja v naših poslovnih in oskrbovalnih verigah si prizadevamo za nič odpadkov.

  • Pokazali bomo splošen pozitiven vpliv naših novih projektov na biotsko raznovrstnost na območjih, bogatih z biotsko raznovrstnostjo, ki jih imenujemo kritični habitati. To vključuje vlaganja v ohranjanje in sprejemanje ukrepov za zaščito in, kjer je mogoče, izboljšanje lokalnega okolja.