Naša strategija je okrepiti svoj položaj vodilne energetske družbe, ki dobavlja nafto, plin in nizkoogljično energijo v času, ko se spreminja svetovni energetski sistem. Varnost in družbena odgovornost sta temelja našega poslovanja.

Shell v Sloveniji

Preko podjetja Shell Adria d.o.o. je v Sloveniji Shell prisoten od leta 1994.

Naše poslovanje v Sloveniji je razdeljeno v naslednje poslovne dejavnosti:

Za uporabnike euroShell kartice smo v Sloveniji zgradili mrežo samopostrežnih črpalk z dizelskim gorivom, katere so odprte 24 ur na dan, vse dni v letu.

Shell po svetu

Shell po svetu

Shell je vsesvetovna skupina energetskih in petrokemičnih družb.

Naša dejavnost je razdeljena na področja: višje v prodajni verigi („Upstream“), integrirani plin in nove energije („Integrated Gas and New Energies“), nižje v prodajni verigi („Downstream“). Naša organizacija za projekte in tehnologije „Projects & Technologies“ upravlja večje projekte Shell in je gonilna sila raziskav in inovacij.

Naša organizacija višje v prodajni verigi „Upstream“ upravlja proučevanje možnosti za črpanje in črpanje surove nafte, zemeljskega plina in utekočinjenega zemeljskega plina. Tudi trži in prevaža nafto in plin ter upravlja infrastrukturo, potrebno za dostavo na trg.

Naša organizacija za integrirani plin „Integrated Gas“ upravlja dejavnosti na področju utekočinjenega zemeljskega plina (UNP) in proizvodnje sintetičnega goriva, narejenega iz zemeljskega plina (gas-to-liquid –GTL), ter drugih proizvodov. Proučuje možnosti za črpanje in črpanje zemeljskega plina v okviru pogodbe za proizvodnjo in transport UNP ter dejavnosti infrastrukture, višje in na sredini v prodajni verigi, potrebni za dostavo plina na trg. Trži in trguje z zemeljskim plinom, utekočinjenim zemeljskim plinom, surovo nafto, elektriko, pravicami do emisij toplogrednih plinov in prodaja UNP kot gorivo za težka gospodarska vozila in morska plovila.

V organizaciji za nove energije „New Energies“ investiramo v priložnosti, za katere smo prepričani, da imajo zadostno tržno vrednost. Pozornost usmerjamo na nova goriva za transport, kot so napredna biogoriva, vodik in napajanje električnih vozil; električno napajanje, tudi iz nizkoogljičnih virov, kot sta vetrna in sončna energija, tudi zemeljski plin.

Naša organizacija nižje v prodajni verigi „Downstream“upravlja dejavnosti na področju različnih naftnih proizvodov in kemikalij kot del integrirane vrednostne verige, tudi dejavnosti trgovanja, s katerimi spreminjamo surovo nafto in druge surovine v različne proizvode, ki jih premikamo in tržimo po svetu za uporabo v gospodinjstvu, industriji in prevozništvu. Med proizvodi, ki jih prodajamo, so bencin, dizelsko gorivo, kurilno olje, letalsko gorivo, biogorivo, maziva, bitumen in žveplo. Poleg tega proizvajamo in prodajamo petrokemikalije po vsem svetu. Naša organizacije nižje v prodajni verige „Downstream“upravlja vse dejavnosti na področju katranskega peska.

Naša organizacija za projekte in tehnologijo „Projects & Technology“ upravlja večje projekte in spodbuja raziskave in inovacije za razvoj novih tehnoloških rešitev. Nudi tehnične storitve in tehnološke zmogljivosti našim dejavnostim integriranega plina ter višje in nižje v prodajni verigi. V Shell je odgovorna tudi za prečno funkcionalno vodenje na področju varnosti in varovanja okolja, sklepanja pogodb in naročanja, dejavnostmi vrtin in upravljanje toplogrednih plinov.

Za podjetja

Za podjetja

Poslovnim strankam, ki opravljajo mednarodno ali lokalno transportno dejavnost, dobavljamo napredna transportna goriva in AdBlue®, ter  nudimo preprostejši in varnejši način nakupa goriva in storitev na poti s kartico euroShell.

Izvedite več o naših storitvah
Prihodnost energije

Prihodnost energije

Svoje znanje in izkušnje, tehnologijo in inovacije uporabljamo, da bi rastoči in razvijajoči se svetovni populaciji zagotovili več energije, ki je obenem čistejša.

Premik v prihodnost s čistejšo energijo

Več v poglavju O Shellu

Dogodki

Naši dogodki in spletni forumi združujejo strokovnjake iz vladnih, poslovnih ter akademskih vod in nevladnih organizacij, da bi razpravljali o prihodnosti energije.

Projekti

Tukaj si lahko preberete več o naših Projektih.

ALI VAS ZANIMA TUDI

Trajnostni razvoj v Shellu

Trajnostna usmerjenost pri Shellu pomeni zagotavljanje energije na odgovoren način, da bi zadovoljili naraščajoče svetovne potrebe po energiji.

Energija in inovacije

Kako uporabljamo človeško iznajdljivost, inovacije in tehnologijo, da bi omogočili izkoriščanje večjih količin čistejše energije še dolga desetletja?