Inovativnost imamo zapisano v genih – pomeni delati stvari bolje kot prej. Pomeni spodbujati prave rešitve za zagotovitev energije, ki jo naše stranke potrebujejo za pogon in vsakdanje življenje. Zavedamo pa se, da sami ne moremo rešiti svetovnih energetskih izzivov.

Da bi naraščajoče povpraševanje po energiji zadovoljili na najbolj družbeno, okoljsko in ekonomsko odgovoren način, moramo odkleniti polno moč inovacij, tj. sposobnost, da stvari delamo drugače in bolje kot prej.

Spodaj odkrijte naše programe za spodbujanje inovacij in ugotovite, kateri bi vam najbolj ustrezali.

Program Shell GameChanger

Družba Shell je program GameChanger ustanovila leta 1996, da bi inovatorjem zagotovila finančna sredstva in tehnično podporo ter prostor, ki jih potrebujejo, da izkažejo tehnično in tržno upravičenost svojih zamisli. Program GameChanger jim pomaga hitro in stroškovno učinkovito dokazati njihove koncepte.

V programu GameChanger je sodelovalo že več kot 1700 inovatorjev z vsega sveta, ki so v okviru programa več kot 100 zamisli pripeljali do izvedbe. Ena izmed takih revolucionarnih zamisli je bila proizvodnja in utekočinjenje zemeljskega plina na morju. Z zgodnjim financiranjem iz programa GameChanger se zamisel že izvaja s projektom Prelude FLNG

Odkrijte več o Shellovem programu GameChanger.

Inženirji programa Shell TechWorks pri delu v delavnici

Program Shell TechWorks

Program Shell TechWorks je odprt inovacijski program, ki združuje podjetnike in tehnološka zagonska podjetja tako iz naše panoge kot iz drugih neenergetskih sektorjev, da bi rešil enega največjih izzivov na svetu: kako zadovoljiti naraščajoče povpraševanje po energiji ob manjšem vplivu na okolje. 

Program Shell TechWorks smo v ZDA ustanovili leta 2013. Sedež ima na najbolj inovativnem kvadratnem kilometru na svetu, tj. Cambridge, Massachusetts – vozlišču vodilnih tehnoloških organizacij, ki se nahaja v bližini več kot 80 univerz.

Preberite več o programu Shell TechWorks.

Shell Technology Ventures

Shellova ekipa za tehnološke naložbe (Shell Technology Ventures) vlaga v gospodarske družbe z namenom pospeševanja razvoja in uvedbe novih tehnologij, ki so koristne za naše dejavnosti.

Ustanovljena je bila leta 1998 in deluje kot vlagatelj in partner v komercializaciji inovacij. Podjetniki in družbe, v katere vlagamo, uživajo prednosti našega tehničnega in znanstvenega znanja ter možnosti testiranja in pilotne izvedbe njihovih inovacij.

Izvedite več o družbah, v katere STV vlaga.

Inovacije za mala podjetja

Mala podjetja prinašajo sveže zamisli in specializirano znanje, ki nam lahko pomaga pospešiti inovacije na področju energetskih tehnologij. Povezujemo se z raziskovalnimi programi malih podjetij, da bi našli najboljša zagonska podjetja z največjim potencialom ter tehnologije po svetu, in jih vabimo, da se pridružijo pobudi za mala podjetja Shell Small Business Innovation Initiative.

Sodelujemo z inovatorji, ki že dokazujejo znanstveno, tehnično in tržno izvedljivost svojih projektov. V zameno jim ponujamo svoja tehnična sredstva, priložnosti za testiranje, komercialno usmerjanje in možnost, da Shell postane njihova stranka.

Preberite več o naši pobudi za spodbujanje inovacij.

Sodelovanje na področju inovacij

V svojih prizadevanjih, da zadovoljimo svetovne naraščajoče potrebe po energiji, sodelujemo z vladami, svetovno znanimi akademiki in specialisti iz različnih panog. Naše sodelovanje vključuje vse od razvoja naprednih goriv do izboljšanja obdelave podatkov v sodelovanju s sektorjem informacijske tehnologije.

Oglejte si, kako sodelujemo z univerzami, družbami in inštituti, da bi pospešili napredek inovacij.

Več v poglavju Energija in inovacije

Prihodnost energije

Svoje znanje in izkušnje, tehnologijo in inovacije uporabljamo, da bi rastoči in razvijajoči se svetovni populaciji zagotovili več energije, ki je obenem čistejša.

Premagovanje tehnoloških izzivov

Razvijamo inovativne tehnologije, s katerimi bi odkrili in varno izkoriščali več energije iz vedno težje dosegljivih krajev, ki bi bila tudi cenejša.