Graphic with all four main Powering progress pillar 3d graphs in a diamond pattern

Spodbujamo napredek

“Spodbujati napredek” določa našo strategijo za pospešitev prehoda našega podjetja do ogljične nevtralnosti. Namenjen je ustvarjanju vrednosti za naše delničarje, stranke in širšo družbo. Strategija ima štiri glavne cilje, da skupaj dosežemo napredek z zagotavljanjem več in čistejših energetskih rešitev. Temelji na naših temeljnih vrednotah in se osredotoča na varnost.

3d graph of the Generating stakeholder value pillar

Ustvarjamo vrednost za delničarje

Spodbujanje napredka ustvarja vrednost za delničarje. Zagotavlja finančno moč za preoblikovanje našega podjetja, med tem, ko svet prehaja na čistejšo energijo.

3d graph of the Achieving net-zero emissions pillar

Doseganje ogljične nevtralnosti

Spodbujanje napredka se osredotoča na sodelovanje z našimi strankami iz različnih sektorjiev za pospešitev prehoda na ogljično nevtralnost. Ogljično nevtralni svet je, ko družba preneha dodajati k skupni količini toplogrednih plinov v ozračju.

3d graph of the Powering lives pillar

Oskrba prebivalstva

Spodbujanje napredka pomeni spodbujanje življenja in oskrbe prebivastva z našimi izdelki in aktivnostmi, s podpiranjem vključujoče družbe.

3d graph of the Respecting nature pillar

Spoštovanje narave

Spodbujanje napredka pomeni tudi spoštovanje narave z zaščito okolja, zmanjšanjem odpadkov in pozitivnim prispevkom k biotski raznovrstnosti.

Graphic with all four main Powering progress pillar 3d graphs

Naše temeljne vrednote in osredotočenost na varnost

Spodbujanje napredka temelji na naših temeljnih vrednotah poštenosti, integritete in spoštovanja do ljudi in naše osredotočenosti na varnost. To vključuje našo zavezanost k etičnemu in preglednemu poslu.