Fotografski projekt Indija, Nizozemska, 2014 – Plinohrami za LNG Hazira

Naš svet potrebuje energijo, da zagotovi potrebno podporo in izboljša življenje rastoče populacije. Shell energijo zagotavlja na odgovoren način: naš cilj je omejiti morebiten vpliv na okolje in podpreti prehod v nizkoogljično prihodnost.

Na poti k nizkoogljični družbi

Družba Shell se že dolgo zaveda podnebnega izziva in vloge energije pri zagotavljanju primerne kakovosti življenja. Čeprav bodo razvite nove tehnologije, verjamemo, da so učinkovita politika in kulturne spremembe nujne za zagon nizkoogljičnega poslovanja ter usmerjanje izbire in priložnosti potrošnikov.

Družba Shell podpira ustanavljanje vladnih shem za določanje cen izpustov ogljika, zaradi katerih bodo izpusti CO2 postali dovolj dragi, da se spodbudi prehod na proizvodnjo elektrike in goriva z manjšimi izpusti ogljika.

Izvedite več o podnebnih spremembah in energetskem prehodu.

Odkrijte, kaj delamo, da bi dosegli prihodnost s čistejšo energijo.

Preprečevanje razlitij

Razlitja nafte in naftnih derivatov lahko škodujejo okolju in ogrozijo naše zaposlene in sosednje skupnosti. Da bi se razlitjem in izpustom nevarnih snovi izognili, se na vso moč trudimo zagotoviti, da so naši obrati dobro projektirani, varno upravljani ter ustrezno pregledovani in vzdrževani. Vlagamo v opremo in človeško strokovno znanje, ki ju potrebujemo za obvladovanje morebitnih razlitij.

Kakovost zraka

Proizvodnja in uporaba fosilnih goriv lahko vpliva na kakovost zraka. Za stranke smo razvili učinkovitejša transportna goriva in se osredotočili na izkoristek goriva voznikov. Ravno tako se trudimo zmanjšati onesnaževanje zraka, ki izhaja iz našega poslovanja, kar vključuje omejitev izpustov dušikovega oksida, žveplovega dioksida in lahkohlapnih organskih snovi.

Okoljski koordinator družbe Shell testira vzorec vode.

Sladka voda

Izvajamo ukrepe, s katerimi upravljamo svojo porabo vode, in uporabljamo pristope ter tehnologije za zmanjšanje porabe sladke vode. Povsod, kjer poslujemo, izpolnjujemo zahteve predpisov, ki urejajo vodo, poleg tega pa oblikujemo lastne obvezne standarde, ki upoštevajo najboljše prakse v naši panogi. 

Porabo sladke vode prilagajamo lokalnim razmeram, saj omejitve porabe vode vplivajo na ljudi na lokalni in regionalni ravni. V nekaterih primerih pri svojem poslovanju uporabljamo nadomestke za sladko vodo; ti vključujejo reciklirano vodo, prečiščeno komunalno vodo in razsoljeno vodo.

Izvedite več o družbi Shell in sladki vodi.

Biotska raznovrstnost

Naši projekti lahko vplivajo na lokalno biotsko raznovrstnost in odvisne skupnosti. Da bi zmanjšali morebitne vplive svoje dejavnosti, upoštevamo stroge standarde, zlasti v kritičnih habitatih, ki so bogati z biotsko raznovrstnostjo oziroma zaščiteni.

Sodelujemo s številnimi varstvenimi organizacijami, kot so Earthwatch, Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov, Nature Conservancy in Wetlands International. Naši projekti s partnerji za varstvo biotske raznovrstnosti vključujejo delo za ponovno vzpostavitev naravnih habitatov in ekosistemov v bližini naših poslovnih dejavnosti.

Odkrijte več o našem delu na področju biotske raznovrstnosti in naših projektih za zaščito kopnega in morja.

Prihodnost energije

Svoje znanje in izkušnje, tehnologijo in inovacije uporabljamo, da bi rastoči in razvijajoči se svetovni populaciji zagotovili več energije, ki je obenem čistejša.

Premik v prihodnost s čistejšo energijo

Več v poglavju Trajnostni razvoj

Kaj pri družbi Shell pomeni trajnostni razvoj?

Trajnost pri Shell pomeni zagotavljanje energije na odgovoren način z upoštevanjem in spoštovanjem ljudi, varnosti in okolja.

Skupnosti

Prizadevamo si za dobro sosedstvo, kjer koli delujemo, tako da prispevamo k splošni blaginji okoliških skupnosti.