Zavedamo se, da so energetski izzivi, s katerimi se soočamo, lahko zdijo zastrašujoči. Projekcije nakazujejo, da se bo povpraševanje po energiji do leta 2050 najverjetneje podvojilo. Odgovor na ta izziv je najti čistejše in energetsko učinkovitejše rešitve.

Transportna podjetja imajo danes izziv emisije PREPREČITI kadar je to le mogoče. Tiste emisije, katerim se trenutno ne morejo izogniti ZMANJŠATI oziroma, emisije, ki so zaradi današnjih tehnologij in izdelkov neizogibne, kratkoročno IZRAVNATI.

Da bi vam pomagali pri doseganju teh ciljev, smo razvili spekter orodij, goriv, tehnologij in storitev za zadovoljitev potreb različnih tipov vozil, predpisov in izzivov mobilnosti. Z enim dobaviteljem, eno plačilno kartico in enim računom lahko naredite prehod na bolj trajnosten vozni park.

Cilj: Prihodnost

Cilj: Prihodnost

Verjamemo, da bo prihodnost mobilnosti ustvarjena z mozaikom goriv in tehnologij. Vlagamo v razvoj novih rešitev, tesno sodelujemo s proizvajalci, regulatornimi organi in našimi strankami, vse zato,da bi vam ponudili rešitve, ki jih potrebujete danes in jutri in vam s tem pomagali k prehodu v bolj nizko ogljični program nizkimi emisijami ogljika.

Storitve, Ki Vas Peljejo V Prihodnost!

Upravljanje voznega parka

Olajšajte si življenje! Z našimi storitvami lahko svoj vozni park upravljate sproščeno in z manj administracije.

Preprosto obračunavanje cestninjenja

Včeraj je bilo to še zapleteno in z veliko administracije. Danes pa je s Shell cestninskimi rešitvami to preprosto.