Cestnina se plačuje na vseh državnih magistralnih cestah v Ruski federaciji, za vsa vozila nad 12t, ne glede na emisijski razred. Cestninska karta velja za vnaprej določeno fiksno relacijo in je veljavna 7 dni. 

Vozniki lahko kupijo relacijsko karto direktno na Platon servisnih točkah, na Platon cestninskih terminalih ali preko spletne strani, s preprosto registracijo podjetja.