Cestni tovorni promet je najbolj izpostavljen in prilagodljiv del globalne dobavne verige. Vozni parki tovornih vozil premikajo tako rekoč vse, kar sodobna družba vsakodnevno potrebuje. Med krizo COVID-19 smo spoznali, kako pomemben je cestni tovorni promet za dostavo potrebnih dobrin tja, kjer jih najbolj potrebujejo. Vendar pa cestni tovorni promet, s skoraj 3 milijoni podjetij in 217 milijoni tovornih vozil, prispeva približno 9 % vseh emisij - delež, ki zahteva takojšnje ukrepanje.

Družbi Shell in Deloitte sta objavili publikacijo Decarbonising Road Freight (Poročilo o razogljičenju cestnega tovornega prometa): VIŠJA PRESTAVA, poročilo ki obsega pogled na ekonomske, regulatorne in organizacijske dejavnike, ki vplivajo na izvajanje razogljičenja v panogi cestnega tovornega prometa. Na podlagi razgovorov z več kot 150 vodilnimi predstavniki cestnega tovornega prometa s celega sveta, poročilo predstavlja glas panoge. Vključuje opis posameznih motivatorjev in izzivov različnih skupin uporabnikov in geografskih območij, nabor rešitev s področja razogljičenja in časovnico izvedbe, ki lahko že danes vzpodbudi ukrepanje v panogi.

Ključni poudarki poročila vključujejo:

  • 80 % vodilnih predstavnikov cestnega tovornega prometa verjame, da so nezadostne regulatorne vzpodbude in pomanjkanje infrastrukture najpomembnejše ovire za razogljičenje panoge, kar pa ne velja več za tehnologijo.
  • Čez 70 % vprašanih je razogljičenje uvrstilo med 3 najpomembnejše prednostne naloge njihove organizacije, mnogi pa verjamejo, da bi ustrezen regulatorni okvir pripomogel k hitrejšemu razogljičenju panoge.
  • V razogljičenju panoge bodo pomembno vlogo odigrala tako tovorna vozila z baterijami kot tista z gorivnimi celicami, vsaka s svojimi prednostmi glede velikosti vozila, načina uporabe in vrste poti.
  • Večina pričakuje začetek množične uporabe električnih vozil in vozil na vodikove celice na sredini in proti koncu dvajsetih let, kritična dejavnika za uveljavitev pa bosta možnost polnjenja in infrastruktura za polnjenje vodika.
  • Panoga je identificirala 22 rešitev, ki se jih lahko uveljavi v naslednjih 10 letih za zmanjšanje emisij in pospešitev prehoda na vozila z ničelnimi oziroma nizkimi izpusti proti koncu tega desetletja.
  • Sodelovanje v panogi je ključnega pomena, hitrost zmanjševanja emisij pa bo odvisna od globalnega pristopa, prenosa znanja in političnih okoliščin.

Ob tem je družba Shell objavila ločeno poročilo, ki opredeljuje pogled na izvajanje razogljičenja cestnega prevoza tovora v prihodnosti in vlogo družbe Shell pri razogljičenju panoge. Upamo, da bo prebiranje publikacije zanimivo. O tematiki preberite več na naši spletni strani.

Povezava do publikacije

Prosimo upoštevajte, da je poročilo v angleškem jeziku.