Prvo črpalko je Shell odprl 11. oktobra 2023 v Rogaški Slatini, zadnjo včeraj v Prestranku na Notranjskem, vseh 38 črpalk, kolikor jih je Shell v okviru prevzema OMV odkupil od madžarske energetske družbe MOL, pa namerava odpreti do pomladi 20242 . Največ črpalk Shell je oziroma bo v Celju in okolici, Mariboru in okolici, ter na Primorskem in v Pomurju. Večino med njimi namerava Shell v prihodnjih letih postopoma spremeniti v sodobne centre mobilnosti.

Nov center mobilnosti pa že stoji v Žalcu in ni del omenjenega dogovora z MOL-om, saj gre za povsem novo investicijo. Center se nahaja ob štajerski avtocesti, na priročni lokaciji, tik ob izvozu za Žalec, in je namenjen tako voznikom osebnih kot tovornih vozil. Za osebna vozila je na voljo 6 linij za točenje vseh vrst goriva, ena linija s hitro pretočno črpalko je na voljo za tovornjake in avtobuse. Črpalka je odprta 24 ur na dan, vse dni v tednu, slovenskim voznikom pa – tako kot vse ostale že odprte črpalke Shell v Sloveniji – ponuja goriva Shell V-Power3 , ki jim zaupajo in jih priporočajo številna svetovna avtomobilska podjetja. Pestra je tudi ostala ponudba, ki med drugim vključuje bar s prav tako v svetu odlično prepoznano Shell kavo (t.i. Shell Café), trgovino, avtopralnico in urejeno parkirišče.

Shell svojim rednim poslovnim strankam, imetnikom kartic Shell, ponuja možnost, da brezgotovinsko, z eno kartico, plačujejo gorivo, cestnine in še številne druge storitve po vsem svetu. Shell je namreč prisoten na več kot 80 trgih po vsem svetu, dnevno s svojimi gorivi in storitvami oskrbuje več kot milijon komercialnih in industrijskih strank ter približno 32 milijonov strank na 46.000 maloprodajnih bencinskih servisih.

Hkrati je Shell tudi eden največjih vlagateljev v raziskave in razvoj na področju trajnostne energetske prihodnosti ter si prizadeva za orodja in rešitve, ki bi omogočili enostavnejši in celovit prehod na emobilnost.

Več informacij o Shellovih V-Power gorivih4

Z uporabo novega in izboljšanega goriva Shell V-Power5 lahko naše stranke iz ključnih komponent sistema za gorivo odstranijo usedline in obloge, ki onemogočajo polno zmogljivost vozila, zlasti pri sodobnih tehnologijah motorjev, kjer lahko višji tlak in delovne temperature povzročijo nastanek usedlin v kritičnih delih motorja, kot so injektorji goriva. Z odstranitvijo teh usedlin je mogoče obnoviti do 100 % zmogljivosti motorja. Obsežna testiranja so pokazala, da lahko dosledna uporaba novih in izboljšanih goriv Shell V-Power izboljša zmogljivost motorja in ekonomičnost porabe goriva.

István Kapitány, izvršni podpredsednik družbe Shell za področje mobilnosti, je ob novi pridobitvi za slovenske voznike povedal: "Goriva Shell V-Power so bila svetu prvič predstavljena pred več kot 20 leti, trenutno pa gre za ena izmed najbolje prodajanih goriv na trgu, za svoja vozila jih redno izbere približno petina naših strank. Električna vozila in alternativna goriva resda predstavljajo hitro rastoči del našega poslovanja, a vozila na bencinski in dizelski pogon bodo v uporabi še kar nekaj let. Naša nova goriva Shell V-Power omogočajo tako starejšim6 kot novejšim vozilom z motorji z notranjim izgorevanjem boljše delovanje kot ob uporabi katerega koli goriva, ki smo ga razvili doslej."

Več informacij o najsodobnejših gorivih Shell V-Power, njihovih lastnostih in prednostih za uporabnike bomo v družbi Shell s pomočjo naših domačih in mednarodnih strokovnjakov medijem predstavili na posebnem slavnostnem dogodku, ki bo predvidoma v začetku marca 2024, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Seznam na novo odprtih črpalk Shell v Sloveniji

Naslov:
1. Mala Pirešica 22, 3301 Petrovče (izvoz Žalec)
2. Tržišče 12/b, 3250 Rogaška Slatina
3. Celjska cesta 55, 3240 Šmarje pri Jelšah
4. Ptujska cesta 135, 2204 Miklavž na Dravskem polju
5. Ljubljanska cesta 10/b, 1270 Litija
6. Lendavska ulica 75, 9000 Murska Sobota
7. Kolodvorska ulica 2/a, 9240 Ljutomer
8. Mirnopeška cesta 4, 8000 Novo mesto
9. Senožeti 93, 1262 Dol pri Ljubljani
10. Velika vas pri Krškem 69, 8273 Leskovec pri Krškem
11. Arclin 101, 3211 Škofja vas
12. Mariborska cesta 128, 3000 Celje
13. Bakovska 31/b, 9000 Murska Sobota
14. Bazoviška cesta 18, 6240 Kozina
15. Reška cesta 18 B, 6258 Prestranek

Poizvedbe:

mag. Jerca Zajc, vodja korporativnega komuniciranja, Shell Adria d.o.o.
Email: jerca.zajc@shell.com

Opozorilo

Podjetja, v katerih ima družba Shell plc neposredne in posredne naložbe, so ločeni pravni subjekti. V tej objavi se včasih zaradi priročnosti uporabljajo izrazi »Shell«, »skupina Shell« in »skupina«, kadar se sklicujejo na družbo Shell plc in njena hčerinska podjetja na splošno. Prav tako se tudi besedi »mi« in »naš« uporabljata za družbo Shell plc in njena hčerinska podjetja nasploh ali za tista, ki delajo zanje. Ti izrazi se uporabljajo tudi kadar identifikacija določenega subjekta ali subjektov nima uporabnega namena. Besedne zveze »hčerinska podjetja«, »hčerinska podjetja družbe Shell« in »podjetja družbe Shell«, uporabljene v tej objavi, se nanašajo na subjekte, nad katerimi ima družba Shell plc neposreden ali posreden nadzor. Podjetja in dogovori brez pravne osebnosti, nad katerimi ima družba Shell skupni nadzor, se na splošno imenujejo »skupni podvigi« oziroma »skupno poslovanje«. »Skupni podvigi« in »skupno poslovanje« se skupaj imenujejo »skupni dogovori«. Podjetja, na katera ima družba Shell pomemben vpliv, vendar jih ne obvladuje ali jih ne obvladuje skupno, se imenujejo »pridružena podjetja«. Besedna zveza »delež družbe Shell« se uporablja za označevanje neposrednega in/ali posrednega lastniškega deleža, ki ga ima družba Shell v subjektu ali skupnem dogovoru brez pravne osebnosti, po izključitvi vseh deležev tretjih oseb

Izjave o prihodnosti

Ta objava vsebuje izjave o prihodnosti (v smislu ameriškega zakona o reformi sodnih postopkov v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji iz leta 1995) v zvezi s finančnim stanjem, rezultati poslovanja in poslovanjem družbe Shell. Vse izjave, ki niso izjave o zgodovinskih dejstvih, so ali se lahko štejejo za izjave o prihodnosti. Izjave o prihodnosti so izjave o prihodnjih pričakovanjih, ki temeljijo na trenutnih pričakovanjih in predpostavkah vodstva ter vključujejo znana in neznana tveganja in negotovosti, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati, uspešnost ali dogodki bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v teh izjavah. Take izjave med drugim vključujejo izjave o morebitni izpostavljenosti družbe Shell tržnim tveganjem in izjave, ki izražajo pričakovanja, prepričanja, ocene, napovedi, projekcije in predpostavke vodstva. Te izjave o prihodnosti so prepoznavne po uporabi izrazov in besednih zvez, kot so »cilj«, »ambicija«, »predvidevati«, »verjeti«, »lahko«, »oceniti«, »pričakovati«, »cilji«, »nameravati«, »mejniki«, »napovedi«, »načrt«, »verjetno«, »projekt«, »tveganja«, »časovni razpored«, »prizadevati si«, »bi moral«, »bo« ter podobni izrazi in besedne zveze. Obstajajo številni dejavniki, ki bi lahko vplivali na prihodnje poslovanje družbe Shell in bi lahko povzročili, da bi se ti rezultati bistveno razlikovali od tistih, ki so izraženi v izjavah o prihodnosti, vključenih v to objavo, med drugim (brez omejitev): (a) nihanja cen surove nafte in zemeljskega plina; (b) spremembe povpraševanja po izdelkih družbe Shell; (c) nihanja valut; (d) rezultati vrtanja in proizvodnje; (e) ocene rezerv; (f) izguba tržnega deleža in konkurence v panogi; (g) okoljska in fizična tveganja; (h) tveganja, povezana s prepoznavanjem ustreznih potencialnih nepremičnin in ciljev prevzemov ter uspešnimi pogajanji in dokončanjem takšnih transakcij; (i) tveganje poslovanja v državah v razvoju in državah, za katere veljajo mednarodne sankcije; (j) zakonodajni, sodni, davčni in regulativni razvoj, vključno z regulativnimi ukrepi, ki obravnavajo podnebne spremembe; (k) gospodarske razmere in razmere na finančnih trgih v različnih državah in regijah; (l) politična tveganja, vključno s tveganji razlastitve in ponovnih pogajanj o pogojih pogodb z vladnimi subjekti, zamudami ali napredovanjem pri odobritvi projektov in zamudami pri povračilu skupnih stroškov; (m) tveganja, povezana z vplivom pandemij, kot je izbruh covida-19 (koronavirus); in (n) spremembe trgovinskih pogojev. Nobenega zagotovila ni, da bodo prihodnja izplačila dividend enaka ali višja od prejšnjih. Vse izjave o prihodnosti, ki jih vsebuje ta objava, so v celoti izrecno omejene s previdnostnimi izjavami, ki jih vsebuje ali na katere se sklicuje ta razdelek. Bralci se ne smejo preveč zanašati na izjave o prihodnosti. Dodatni dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na prihodnje rezultate, so navedeni v obrazcu 20-F družbe Shell plc za leto, ki se je končalo 31. decembra 2022 (na voljo na www.shell.com/investor in www.sec.gov). Ti dejavniki tveganja izrecno opredeljujejo tudi vse izjave o prihodnosti iz te objave, zato jih mora bralec upoštevati. Vsaka izjava o prihodnosti se nanaša samo na datum te objave, 9. januarja 2024. Niti družba Shell plc niti katero koli njeno hčerinsko podjetje se ne zavezujeta, da bosta zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugih informacij javno posodobili ali popravili katero koli izjavo o prihodnosti. Zaradi teh tveganj se lahko rezultati bistveno razlikujejo od tistih, ki so navedeni, implicirani ali izpeljani iz izjav o prihodnosti, ki jih vsebuje ta objava.

Neto ogljična intenzivnost družbe Shell

V tej objavi se lahko sklicujemo tudi na »neto ogljično intenzivnost« družbe Shell, ki vključuje Shellove emisije ogljika pri proizvodnji energentov, emisije ogljika naših dobaviteljev pri dobavi energije za to proizvodnjo in emisije ogljika naših strank, povezane z uporabo energentov, ki jih prodajamo. Shell nadzira samo lastne emisije. Uporaba besedne zveze »neto ogljična intenzivnost družbe Shell« je zgolj priročna in ne pomeni, da gre za emisije družbe Shell plc ali njenih hčerinskih podjetij.

Cilj družbe Shell za neto ničelne emisije

Operativni načrt, napovedi in proračuni družbe Shell so predvideni za desetletno obdobje in se posodabljajo vsako leto. Odražajo sedanje gospodarsko okolje in kar lahko upravičeno pričakujemo v naslednjih desetih letih. Skladno s tem odražajo naše cilje glede obsega 1, obsega 2 in neto ogljične intenzivnosti (NCI) v naslednjih desetih letih. Vendar pa operativni načrti družbe Shell ne morejo odražati našega cilja ničelnih neto emisij za leto 2050 in cilja NCI za leto 2035, saj sta trenutno zunaj našega obdobja načrtovanja. Pričakujemo, da bodo v prihodnosti, ko se bo družba približala ničelnim emisijam, to upoštevali tudi načrti poslovanja družbe Shell. Če družba leta 2050 ne bo dosegla ničelne neto vrednosti, pa bo obstajalo precejšnje tveganje, da družba Shell tega cilja ne bo dosegla.

Ukrepi, usmerjeni v prihodnost, ki niso skladni z načelom GAAP

Ta objava lahko vsebuje nekatere ukrepe, usmerjene v prihodnost, ki niso skladni z načelom GAAP,7 kot so [denarni kapitalski izdatki] in [odsvojitve]. Ne moremo zagotoviti uskladitve teh ukrepov z najbolj primerljivimi finančnimi ukrepi GAAP, ker so nekatere informacije, potrebne za uskladitev teh ukrepov, ki niso skladni z načelom GAAP, z najbolj primerljivimi finančnimi ukrepi GAAP, odvisne od prihodnjih dogodkov, na katere družba Shell nima vpliva, kot so cene nafte in plina, obrestne mere in menjalni tečaji. Poleg tega je ocenjevanje takšnih ukrepov po načelu GAAP z zahtevano natančnostjo, potrebno za smiselno uskladitev, izredno težavno in ga ni mogoče izvesti brez nerazumnega napora. Ukrepi, ki niso skladni z načelom GAAP, za prihodnja obdobja, ki jih ni mogoče uskladiti z najbolj primerljivimi finančnimi ukrepi GAAP, so izračunani na način, ki je skladen z računovodskimi usmeritvami, uporabljenimi v konsolidiranih računovodskih izkazih družbe Shell plc.

Vsebina spletnih mest, na katere se sklicuje ta objava, ni del te objave

V tej objavi smo morda uporabili nekatere izraze, kot so viri, ki nam jih Komisija Združenih držav Amerike za vrednostne papirje in borzo (SEC) strogo prepoveduje vključiti v naše prijave pri SEC. Vlagatelje pozivamo, da natančno preučijo razkritja v našem obrazcu 20-F, št. spisa 1-32575, ki je na voljo na spletni strani SEC www.sec.gov

1 V primerjavi s prejšnjo generacijo goriva Shell V-Power.

2 Seznam že odprtih črpalk Shell v Sloveniji najdete v nadaljevanju tega sporočila za medije.

3 Več informacij o gorivih Shell V-Power najdete v nadaljevanju tega sporočila za medije.

4 Gorivo odstranjuje in ščiti ključne dele sistema za gorivo, kot so sesalni ventili in/ali vbrizgalniki goriva, pred nabiranjem usedlin, ki zmanjšujejo zmogljivost. Čistost in obnovitev zmogljivosti motorja sta dokazana s standardnimi industrijskimi in lastnimi preskusi družbe Shell. Dejanski učinki in koristi se lahko razlikujejo glede na tip vozila, starost vozila, stanje vozila in slog vožnje. Brez jamstva. Za več informacij glejte www.shell.si

5 V primerjavi s prejšnjo generacijo goriv Shell V-Power

6 Formulirano za uporabo v vozilih z notranjim izgorevanjem, ki uporabljajo bencin, v sistemih z vbrizgom goriva v dovodu zraka (PFI) in neposrednim vbrizgom (DI).

7 GAAP pomeni splošno sprejeta računovodska načela.