Obvestilo o varstvu podatkov – zaposlovanje v Skupini Shell

To obvestilo navaja, katere osebne podatke zbiramo, za katere namene in katere so vaše pravice v zvezi s tem.

Kaj je zajeto v tem obvestilu o varstvu zasebnosti?

To obvestilo o varstvu zasebnosti vsebuje informacije o osebnih podatkih, ki jih družba/-be v skupini družb Shell (v nadaljnjem besedilu: »družba Shell« oz. »mi«, »nas«, »nam« ali »nami«, izraženo tudi samo z glagolom v prvi osebi množine) obdelujejo v zvezi s posamezniki, ki se prijavijo za delovno mesto v družbi Shell ali se udeležijo zaposlitvenega dogodka oziroma preizkusa znanja v naši družbi. Navedeno zajema morebitne prihodnje zaposlene, osebe na delovni praksi in izvajalce.

Za posameznike, ki se uspešno prijavijo za delovno mesto, opravljanje delovne prakse ali kot izvajalec, velja Obvestilo o varstvu zasebnosti – osebni podatki o zaposlenih v skupini Shell, izvajalcih in vzdrževanih članih zaposlenih, ki je na voljo na https://www.shell.si/privacy/ex-employee-notice.html

Tako kot to Obvestilo o varstvu zasebnosti lahko tudi specifična obvestila o varstvu zasebnosti in dopolnilne izjave o varstvu zasebnosti vsebujejo dodatne podatke o tem, kako družba Shell obdeluje vaše osebne podatke. V teh primerih vam bodo takšna obvestila o varstvu zasebnosti posredovana ločeno.

To obvestilo o varstvu zasebnosti pojasnjuje, katere vaše osebne podatke obdelujemo, zakaj obdelujemo vaše osebne podatke in za kakšne namene, koliko časa hranimo vaše osebne podatke, kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov in jih posodobite ter katere možnosti so vam na voljo v zvezi z vašimi osebnimi podatki ter kje lahko dobite dodatne informacije.

Kdo odgovarja za zbrane osebne podatke?

Zaposlitvena družba Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana je odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov, bodisi samostojno bodisi skupaj s povezanimi osebami iz skupine družb Shell.

Če se zbirajo osebni podatki otrok, je za to potrebna privolitev starša ali skrbnika.

Posebno obvestilo – če ste mlajši od 16 let in se želite prijaviti za udeležbo na izobraževalnem ali inovacijskem dogodku, ki ga sponzorira družba Shell

Razen v primerih, ko družba Shell organizira izobraževalne dogodke, posebej namenjene otrokom, namerno ne zbiramo osebnih podatkov o osebah, mlajših od 16 let. Če ste mlajši od 16 let, vas prosimo, da nam ne pošiljate osebnih podatkov, na primer vašega imena, naslova in e-poštnega naslova. Če se želite obrniti na družbo Shell na način, ki od vas zahteva, da predložite svoje osebne podatke (na primer v zvezi z izobraževalnim ali inovacijskim dogodkom), prosite starše ali skrbnika, da to stori v vašem imenu.

Vrste vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

Katere vaše osebne podatke obdelujemo? Zbiranje podatkov

Obdelujemo osebne podatke v zvezi s posamezniki, ki se prijavijo za delovno mesto ali se udeležijo zaposlitvenega dogodka in/ali preizkusa znanja (v nadaljnjem besedilu: kandidati).

Navedeno zajema osebne podatke za stik, datum rojstva, podatek o tem, ali imate zakonsko pravico do dela v državi, v kateri ste se prijavili, vašo prijavo za delovno mesto, vaše kvalifikacije in izkušnje ter rezultate pogovorov in preizkusov znanja.

Občutljivi osebni podatki

Za namene zaposlovanja se lahko posebne vrste podatkov (v nadaljnjem besedilu: občutljivi osebni podatki), vključno z osebnimi podatki v zvezi z zdravjem, obdelujejo le, če je nujno potrebno in v kolikor to dopušča ali predpisuje lokalna zakonodaja za potrebe prilagoditve postopka zaposlovanja, oceno primernosti za delovna mesta in delovne sposobnosti ter zagotavljanje tehničnih možnosti na delovnem mestu, ki omogočajo prilagoditev zdravstvenim težavam, oziroma za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

Poleg tega lahko zbiramo dodatne občutljive osebne podatke o kandidatih, vključno z njihovim državljanstvom, da zagotovimo enake zaposlitvene možnosti, kot to dopušča ali predpisuje lokalna zakonodaja.

Nameni, za katere obdelujemo vaše osebne podatke.

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • Kadrovanje, upravljanje osebja, izvajanje poslovnih procesov in notranje upravljanje – vključno z načrtovanjem virov in zaposlovanjem;
 • Zagotavljanje varnosti in zdravja – vključno z varovanjem posameznikovega življenja in zdravja, zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, varovanjem sredstev in zaposlenih družbe Shell ter preverjanjem statusa posameznika in njegovih pravic do dostopa;
 • Zagotavljanje zakonske in/ali regulativne skladnosti – vključno z zagotavljanjem skladnosti z zakonskimi ali regulativnimi zahtevami; ali
 • Poročanje poslovodstvu in analiza – vključno s statističnimi analizami in raziskavami kakovosti zaposlitvenih postopkov.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za drugotne namene, le če so z navedenimi tesno povezani, to so:

 • hramba, brisanje ali anonimiziranje vaših osebnih podatkov;
 • preprečevanje goljufij, preiskave, revizije, reševanje sporov ali nameni zavarovanja, pravdni postopki in obramba zahtevkov; ali
 • statistične, zgodovinske ali znanstvene raziskave.

Predpreverjanje kandidatov

Vse kandidate, ki jim želimo ponuditi zaposlitev ali delovno prakso oziroma jih najeti (odvisno od konkretnega primera), preverimo pred kakršno koli potrditvijo ponudbe zaradi:

 • preverjanja informacij, ki jih kandidat predloži med postopkom preverjanja/pogovorom. To zajema preverjanje informacij pri trenutnih/prejšnjih delodajalcih in izobraževalnih institucijah. V zvezi s tem ne bomo storili ničesar, dokler kandidat tovrstnega preverjanja ne odobri;
 • preverjanja kandidatov na podlagi javno dostopnih sankcijskih seznamov ali sankcijskih seznamov, ki jih izdajo državni organi, in medijskih virov. Namen tega je zagotoviti skladnost z zakonskimi in regulativnimi obveznostmi, zavarovati premoženje in zaposlene/izvajalce družbe Shell ter zlasti zagotoviti, da lahko družba Shell izpolni zahteve zakonodaje, ki ureja nadzor nad trgovanjem, preprečevanje pranja denarja in/ali podkupovanja ter korupcije, in druge regulativne zahteve.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov

Vsi kandidati morajo odgovoriti na vprašanja, ki so potrebna za zakonito sklenitev pogodbe med posameznikom in družbo Shell, če je prijava takega posameznika uspešna. Poleg tega pri zaposlovanju diplomantov uporabljamo spletno ocenjevalno orodje, ki na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev oceni posameznikovo primernost za zaposlitev, s tem se zagotovi nepristranskost. V teh primerih vas bomo o tem obvestili in vam omogočili, da tovrstne avtomatizirane odločitve pregleda član kadrovske ekipe družbe Shell ali kdo drug v njegovem imenu. Za ugotavljanje primernosti za zaposlitev ali najem izvajalca ali upravičenosti do tega ne bo uporabljena nikakršno oblikovanje profilov oziroma nikakršno avtomatizirano sprejemanje odločitev, razen če gre za zaposlovanje diplomantov ali če ste med kadrovskim postopkom posebej obveščeni o tem v specifičnem obvestilu o varstvu zasebnosti ali dodatni izjavi o varstvu zasebnosti.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali le tedaj, ko imamo zakonito podlago za takšno ravnanje.

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke o kandidatih obdelujemo le:

 • da na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe storimo, kar je potrebno;
 • ko je treba izpolniti zakonsko obveznost, ki velja za ustrezno/-ne družbo/-be Shell zaradi zagotovitve skladnosti z lokalno zakonodajo, ki ureja zaposlovanje in socialno varnost;
 • ko je to potrebno za sledenje zakonitim poslovnimo interesom družbe Shell (kot je zagotavljanje skladnosti z zakonskimi obveznostmi, ki se ne nanašajo na zaposlovanje ali socialno varnost, varovanje premoženja, ugleda ter zaposlenih in izvajalcev družbe Shell), razen kadar imajo interesi kandidatov ali njihove temeljne pravice in svoboščine prednost pred takimi interesi; ali
 • (samo če je zakonsko predpisano) z izrecno privolitvijo posameznika.

Če obdelava temelji na privolitvi, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete. To ne bo vplivalo na veljavnost obdelave pred preklicem privolitve.

S kom delimo vaše osebne podatke?

S kom bomo delili vaše osebne podatke?

Vaši osebni podatki se obdelujejo izključno za zgoraj navedene namene, posredujejo pa se strogo po načelu potrebe po seznanitvi z njimi, in sicer:

 • drugim družbam iz skupine družb Shell, vključno s tistimi, ki so zunaj vaše lokacije;
 • Pooblaščenim zastopnikom tretjih oseb, ponudnikom storitev, zunanjim revizorjem in/ali podizvajalcem družbe Shell, zlasti pa pooblaščenim tretjim osebam, ki v imenu družbe Shell preverjajo reference in ozadje;
 • pristojnemu javnemu organu, državnemu organu, regulatorni ali davčni agenciji, kadar je to potrebno, da se izpolni zakonska ali regulativna obveznost, ki velja za ustrezno/-ne družbo/-be Shell, ali kot je dovoljeno z veljavno lokalno zakonodajo; ali
 • kateri koli osebi, na katero družba Shell želi prenesti katero koli pravico in/ali dolžnost.

Interakcija z družbo Shell prek družbenih medijev

Če se odločite za interakcijo z družbo Shell prek družbenih medijev na strani družbenega medija, ki jo upravlja družba Shell (v nadaljnjem besedilu: stran družbenega medija Shell) – kot so Facebook, Instagram, Twitter ali LinkedIn, bodo vaši osebni podatki (kot so vaše ime, profilna slika in dejstvo, da vas zanima družba Shell) vidni vsem obiskovalcem vaše osebne spletne strani glede na vaše nastavitve zasebnosti na ustrezni platformi družbenega medija, prav tako pa bodo vidni tudi družbi Shell. Vse podatke, ki ste jih delili na teh spletiščih, lahko kadar koli izbrišete prek svojega računa na ustrezni platformi družbenega medija. Družba Shell ne sledi vaši dejavnosti na različnih spletiščih družbenih medijev, ki jih uporabljate. Če pošljete družbi Shell sporočilo prek katere koli storitve pošiljanja sporočil na platformi družbenega medija, se ta sporočila ne hranijo dlje od enega meseca po prejemu. Stopite v stik z družbo Shell, če želite vložiti zahtevo, ki je ne morete udejanjiti sami in se nanaša na stran družbenega medija Shell – glejte razdelek spodaj.

Poleg tega bo družba Shell v obsegu, v katerem je skupno s platformo družbenega omrežja odgovorna za stran družbenega medija Shell, imela prek platforme družbenega medija dostop do zbirnih podatkov, ki zagotavljajo statistične podatke in vpoglede, ki pomagajo razumeti vrste dejanj, ki jih izvajate na straneh družbenih medijev Shell. Za več informacij o tem, kako se vaši osebni podatki obdelujejo na teh platformah družbenih medijev, vključno s ciljnim oglaševanjem, ki ga morda prejemate, preverite svoje nastavitve zasebnosti, ki so dostopne prek vašega računa na ustrezni platformi družbenega medija.

Vaši osebni podatki se lahko ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov prenesejo iz vaše države.

Prenosi vaših osebnih podatkov v druge države

Če se osebni podatki prenesejo družbam iz Skupine Shell in/ali pooblaščenim tretjim osebam zunaj vaše države, bomo sprejeli organizacijske, pogodbene in pravne ukrepe za zagotovitev, da se vaši osebni podatki obdelujejo izključno za zgoraj navedene namene in da se vzpostavijo ustrezne ravni varstva za varovanje vaših osebnih podatkov. Ti ukrepi zajemajo Zavezujoča poslovna pravila za prenose znotraj Skupine Shell in za družbe Shell v EU, mehanizme prenosa, odobrene s strani Evropske komisije, za prenose tretjim osebam in vse morebitne druge lokalne zakonske zahteve. Izvod Zavezujočih korporativnih pravil lahko najdete na https://www.shell.si/pravilnik-o-zasebnosti.html ali pa pišite na privacy-office-SI@shell.com.

Družba Shell je zavezana varovanju vaših osebnih podatkov.

Varnost vaših osebnih podatkov

Uvedli smo tehnologijo in politike, katerih namen je varovati vašo zasebnost pred nepooblaščenim dostopom in neprimerno uporabo. Ko bo na voljo nova tehnologija, bomo te ukrepe ustrezno posodobili.

Družba Shell hrani vaše osebne podatke le za za določeno časovno obdobje.

Kako dolgo hranite moje osebne podatke?

Na podlagi različnih obdobij hrambe, določenih v obvestilu o varstvu zasebnosti za vašo lokaciji, hranimo osebne podatke neuspešnih kandidatov najmanj 6 mesecev, vendar ne dlje kot dve leti po koncu zaposlitvenega postopka ali preverjanja.

Če je vaša prijava uspešna, bodo vaši osebni podatki, zbrani v postopku zaposlovanja, shranjeni v skladu z Obvestilom o varstvu zasebnosti – osebni podatki o zaposlenih, izvajalcih in vzdrževanih članih zaposlenih, ki je na voljo na https://www.shell.si/privacy/ex-employee-notice.html.

Kakšne so posledice nepredložitve vaših podatkov?

Zahtevani osebni podatki, ki jih predložijo kandidati, so potrebni za izpolnitev zakonskih zahtev in/ali sklenitev pogodbe z vami (ali vašim delodajalcem/ponudnikom storitev, če gre za najem v vlogi izvajalca). Če nam ne predložite zahtevanih informacij, ki so omejene na informacije, potrebne za te namene, bo to negativno vplivalo na vaše možnosti, da boste izbrani za morebitno zaposlitev, najem ali delovno prakso.

Vaše pravice in kako jih uveljavljati.

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

O vas želimo imeti čim točnejše informacije. Zahtevate lahko:

 • dostop do vaših osebnih podatkov;
 • popravek ali izbris vaših osebnih podatkov (samo če ti niso več potrebni za zakonite poslovne namene);
 • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov; in/ali
 • prejem osebnih podatkov, ki ste jih predložili družbi Shell, v strukturirani digitalni obliki za prenos drugi osebi, če je to tehnično izvedljivo.

Za več informacij se obrnite na nas – podatke najdete na https://www.shell.si/o-shellu/kontakti.html.

Na koga se lahko obrnete, če imate vprašanje, pomislek ali pritožbo glede vaših osebnih podatkov?

Če imate kakršne koli pomisleke, vprašanja ali pritožbe glede obdelave vaših osebnih podatkov, glejte ustrezno obvestilo družbe Shell o varstvu zasebnosti, lahko pa nam pišete na Privacy-Office-SI@shell.com.

Obrnete se lahko tudi na pooblaščeno osebo skupine Shell za varstvo zasebnosti pri družbi Shell International B.V. Haag, Nizozemska – mat. št. v poslovnem registru 27155369, korespondenca: PO Box 162, 2501 AN, The Hague.

Če niste zadovoljni s tem, kako družba Shell ravna z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov IPRS, Dunajska 22, Ljubljana ali nizozemskem organu za varstvo podatkov s sedežem na naslovu Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, The Netherlands. Za več informacij obiščite https://www.ip-rs.si/en/ ali https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Posebno obvestilo – Glede kakršnih koli tehničnih težav v zvezi z vašim zaposlitvenim postopkom ali v primeru vprašanj ali pripomb glede prostih delovnih mest pri družbi Shell se obrnite na nas na: Shell Careers SSSCMLA-HRVO/N-T1 careers@shell.com.

Na naših spletiščih uporabljamo piškotke, da vam zagotovimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo.

Piškotki in podobne tehnologije

Družba Shell lahko uporablja piškotke in podobne tehnologije, katerih namen je zbirati in shranjevati informacije ob vašem obisku spletišča družbe Shell. To družbi Shell omogoča, da prepozna vaš internetni brskalnik in zbira podatke o vaši uporabi našega spletišča, straneh, ki jih obiskujete, ter trajanju vaših obiskov in da vas prepozna ob vrnitvi na naše spletišče, da lahko izboljša vašo izkušnjo z obiskovanjem naših spletišč. Nastavitve piškotkov lahko nadzorujete in upravljate s prilagajanjem nastavitev vašega brskalnika ali s orodjem družbe Shell za nastavitev piškotkov na spletiščih Shell – za več informacij glejte pravila o piškotkih družbe Shell na http://www.shell.si/cookie-policy.html.

To obvestilo o varstvu zasebnosti se lahko sčasoma posodablja.

Spremembe tega obvestila o varstvu zasebnosti

To obvestilo o varstvu zasebnosti se lahko sčasoma spremeni. Svetujemo vam, da redno preverjate to obvestilo o varstvu zasebnosti zaradi morebitnih sprememb. To obvestilo o varstvu zasebnosti je bilo zadnjič posodobljeno junija 2022.