Obvestilo o varstvu zasebnosti – vozniki motornih vozil (Privacy Notice - B2C), stranke v programu zvestobe ali odjemalci energije, uporabniki aplikacije Shell in obiskovalci naših spletišč

To obvestilo navaja, katere osebne podatke zbiramo, za katere namene in katere so vaše pravice v zvezi s tem.

Kaj je zajeto v tem obvestilu o varstvu zasebnosti?

To obvestilo o varstvu zasebnosti vsebuje informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, ko uporabljate storitve in/ali kupujete proizvode pri družbi/-bah iz Skupine Shell (v nadaljnjem besedilu: družba Shell ali oz. »mi«, »nas«, »nam« ali »nami«, izraženo tudi samo z glagolom v prvi osebi množine) ali v njenem/njihovem imenu kot:

(i) maloprodajna stranka oz. odjemalec energije ali uporabnik storitve e‑mobilnosti;

(ii) član katerega od programov zvestobe družbe Shell, kot na primer Club Smart, Shell Go +, SHARE Program ali enakovreden program na vaši lokaciji (v nadaljnjem besedilu: program zvestobe Shell);

(iii) obiskovalec spletišča družbe Shell (v nadaljnjem besedilu: spletišče ali spletišče Shell); in/ali

(iv) uporabnik aplikacije Shell Application ali drugih aplikacij družbe Shell (v nadaljnjem besedilu: aplikacija Shell).

Specifična obvestila in dopolnilne izjave o varstvu zasebnosti lahko vsebujejo dodatne informacije o tem, kako družba Shell obdeluje vaše osebne podatke. Tako bi bilo, denimo, če ste odjemalec energije ali uporabnik storitve e-mobilnosti. V teh primerih vam bodo takšna obvestila o varstvu zasebnosti posredovana ločeno.

To obvestilo o varstvu zasebnosti pojasnjuje, kateri vaši osebni podatki se obdelujejo, zakaj obdelujemo vaše osebne podatke in za kakšne namene, koliko časa hranimo vaše osebne podatke, kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov in jih posodobite ter katere možnosti so vam na voljo v zvezi z vašimi osebnimi podatki ter kje lahko dobite dodatne informacije.

Če se zbirajo osebni podatki otrok, je za to potrebna privolitev starša ali skrbnika.

Posebno obvestilo – če ste mlajši od 16 let. Obdelava osebnih podatkov otrok

Razen v primerih, ko družba Shell organizira izobraževalne dogodke, posebej namenjene otrokom, namerno ne zbiramo osebnih podatkov o osebah, mlajših od 16 let. Če ste mlajši od 16 let vas prosimo, da nam ne pošiljate osebnih podatkov, na primer vašega imena, naslova in e-poštnega naslova. Če se želite obrniti na družbo Shell na način, ki od vas zahteva, da predložite svoje osebne podatke (na primer v zvezi z izobraževalnim ali inovacijskim dogodkom), prosite starše ali skrbnika, da to stori v vašem imenu.

Ta razdelek opisuje različne vire, iz katerih zbiramo vaše osebne podatke.

Katere vaše osebne podatke obdelujemo? Zbiranje podatkov

Informacije, ki jih zbiramo o vas, vključno z vašimi osebnimi podatki, se nanašajo na vas kot stranko družbe Shell, uporabnika aplikacij Shell in/ali obiskovalca spletišča Shell oz. strani družbenega medija, ki jo upravlja družba Shell (v nadaljnjem besedilu: stran družbenega medija Shell). Te informacije lahko zajemajo:

 • informacije, ki nam jih predložite – pri ustvarjanju profila v okviru računa pri družbi Shell vas bomo prosili za ime, e-poštni naslov in podatek o spolu (da vas lahko pravilno naslovimo, vendar pa predložitev te informacije ni obvezna), podatek o želenem načinu vzpostavljanja stikov in informacije, potrebne za odgovore na varnostna vprašanja. Če se želite včlaniti v program zvestobe Shell ali če želite uporabljati aplikacije Shell, storitve Shell v zvezi z vožnjo ali mobilna plačila, vas lahko zaprosimo za dodatne osebne podatke, potrebne za izvajanje takih storitev in/ali avtentikacijo, kot so podatki o vrsti vozila, voznikovih poteh, datumu rojstva (če se zbirajo) in želenem načinu komunikacije ter številka mobilnega telefona;
 • Informacije, ki jih dobimo z vašo uporabo storitev Shell – zbiramo tudi informacije o tem, kako in kje uporabljate storitve Shell ali kupujete proizvode Shell. Take informacije lahko zajemajo informacije o elektronskih napravah, IP-naslovih, dnevniške informacije, informacije o vrsti in nastavitvah brskalnika, lokaciji ter spletnih identifikatorjih za omogočitev piškotkov in podobnih tehnologij. Zgodovina vaših nakupov zajema podatke o (i) posameznih kupljenih proizvodih, (ii) celotnem znesku vaših nakupov na transakcijo, (iii) času in kraju vaših nakupov ter (iv) uporabljenem načinu plačila, vključno z načini plačila, predvidenimi v aplikacijah Shell (kot je možnost mobilnega plačila);
 • Če ste včlanjeni v program zvestobe Shell – bomo zbirali informacije o vaši udeležbi v teh programih; navedeno zajema podatke o (i) vrsti in opisu nagrade, ki ste jo izbrali, (ii) nagradah, ki ste jih izbrali, (iii) številu unovčenih točk, (iv) pogostosti in času unovčitve točk ter (v) načinu vročitve vaše nagrade (če ta obstaja). Če uporabljate program Shell Drive, bomo zbirali podatke o vaših evidentiranih vožnjah, vključno s koordinatami vašega vozila, hitrostjo in pospeševanjem vašega vozila, ter jih primerjali s podatki drugih uporabnikom (če ste privolili v zbiranje takih informacij, vključno z vašo lokacijo);
 • Informacije, pridobljene prek zunanjih virov – da bi zagotovili, da imamo vaše najnovejše informacije, tako da vam lahko ponudimo boljše izdelke in vse bolj prilagojene storitve, bomo združili vaše informacije, ki jih hranimo, z dodatnimi informacijami, ki so javno dostopne ali pridobljene prek pooblaščenih tretjih oseb (kot sta Experian or Acxiom). To vključuje informacije o vaših nakupovalnih navadah in povezanih izdelkih ali storitvah, ki jih morda uporabljate, kot so število avtomobilov v gospodinjstvu, ki jih imate, ali tipi avtomobilov, ki vas zanimajo; ali
 • Informacije, pridobljene prek strani družbenih medijev – Kadar z nami komunicirate prek strani družbenega medija Shell (na primer, kadar komentirate objavo, jo delite ali se nanjo odzovete, naložite medijsko vsebino, pošljete osebno sporočilo ali se naročite na stran družbenega medija Shell), lahko prejmemo vaše osebne podatke, kot so vaše uporabniško ime, profilna slika, domači kraj, e-poštni naslov in spol. Vse osebne podatke, prejete od družbenih medijev, bomo uporabljali skladno s tem Obvestilom o varstvu zasebnosti.

Pristop družbe Shell k stranki

S ciljem, da bi vam zagotovili brezhibno izkušnjo s Skupino Shell, in glede na naravo vašega sodelovanja z družbo Shell združujemo informacije, pridobljene iz zgoraj navedenih virov za namen izdelave vašega osebnega profila. To vam omogoča lažjo interakcijo z različnimi družbami Shell in zagotavlja, da imamo vaše najnovejše informacije z namenom boljšega razvoja storitev in izdelkov ter prilagajanja ponudb, ki so relevantne za vaša specifična zanimanja.

Vendar pa upoštevajte, da imate možnost nadzorovati, kako družba Shell uporablja te informacije. Takšno združevanje vaših osebnih podatkov lahko zavrnete – glejte razdelek spodaj na

Vaše osebne podatke obdelujemo le tedaj, ko imamo zakonito podlago za takšno ravnanje.

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?

Osebni podatki, zajeti v tem obvestilu o varstvu zasebnosti, se obdelujejo le:

 • z vašo izrecno privolitvijo;
 • če je to potrebno za sklenitev posla z vami (kot so informacije o plačilu);
 • če je to potrebno za namene zakonitih interesov, ki jim sledi/-jo ustrezna/-ne družba/-be Shell, razen kadar imajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine prednost pred takimi interesi; ali
 • če je to potrebno, da lahko družba Shell izpolni svojo zakonsko obveznost.

Če obdelava temelji na privolitvi, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete. To ne bo vplivalo na veljavnost obdelave pred preklicem privolitve.

Kakšne so posledice nepredložitve vaših osebnih podatkov?

Če nam navedenih informacij za uporabo aplikacije Shell ali udeležbo v programu zvestobe Shell ne predložite, bo edina posledica v vplivu na vašo zmožnost popolne uporabe aplikacije Shell in/ali udeležbe v programu zvestobe Shell.

Kdo odgovarja za zbrane osebne podatke?

Družba Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, Slovenia bo odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov, bodisi samostojno bodisi skupaj s povezanimi osebami iz skupine družb Shell – lokalno spletišče v vaši državi vsebuje informacije o lokalni družbi, odgovorni za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Nameni, za katere obdelujemo vaše osebne podatke.

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo za namene:

 • zagotavljanja naših izdelkov in storitev za vas;
 • upravljanja odnosov in trženje, na primer ohranjanje in spodbujanje stikov z vami;
 • upravljanja računov strank, vključno s preverjanjem strank v zvezi z računi (da zagotovimo, da lahko do svojega računa in informacij dostopate le vi ali osebe, ki ste jih za to pooblastili);
 • pomoči strankam in razvoja naših izdelkov in storitev;
 • izvajanja tržnih raziskav in trženjskih strategij ter njihove analize;
 • promoviranja in ponujanja nagradnih iger strankam družbe Shell, vključno s ponujanjem digitalnih nagrad, s katerimi vas obravnavamo kot cenjeno stranko; ali
 • odkrivanja ali preprečevanja goljufij, kadar pri nakupu proizvodov Shell uporabljate funkcijo mobilnega plačila (če je na voljo na vašem trgu);

ali za drugotne tesno povezane namene, kot so:

 • hramba, brisanje ali anonimiziranje vaših osebnih podatkov;
 • revizije, preiskave, reševanje sporov ali nameni zavarovanja, pravdni postopki ali obramba zahtevkov;
 • statistične, zgodovinske ali znanstvene raziskave; ali
 • zagotavljanje zakonske in/ali regulativne skladnosti.

Komunikacija in trženje – vaše izbire

Če ste privolili v prejemanje sporočil s strani družbe Shell (ali če ste predhodno od nas kupili blago in/ali uporabili naše storitve), lahko prejmete ponudbe, ki so prilagojene vašim željam na podlagi informacij o vas, pridobljenih iz različnih zgoraj opisanih virov, tako vam lahko ponudimo boljše izdelke in vse bolj prilagojene storitve.

Posodobitve storitev in obvestila o njih vam lahko pošljemo brez vaše predhodne privolitve le, če so take posodobitve in/ali obvestila potrebna za pravilno delovanje aplikacij Shell ali drugih storitev, ki jih uporabljate.

Primerne ponudbe in sporočila lahko prejmete po različnih kanalih, svoje naročniške nastavitve pa lahko kadar koli posodobite v nastavitvah vašega osebnega profila ali uporabite funkcionalnost odjave s seznama prejemanja pri različnih digitalnih kanalih.

Varnost transakcij ter preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje goljufij

Kadar za nakup proizvodov Shell uporabljate aplikacijo za mobilna plačila (če je na voljo na vašem trgu), vas lahko zaprosimo za dodatne osebne podatke, potrebne za izvedbo posla. Osebne podatke, ki jih sporočite, lahko uporabimo za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje goljufij ter uveljavitev pogojev aplikacije za mobilna plačila.

Nekatere informacije lahko posredujemo ponudnikom storitev, vključenih v mobilna plačila (kot je PayPal), med drugim vključno z vašim IP-naslovom, ID naprave ali enoličnim identifikatorjem, številko kartice zvestobe za navedene namene ter za zbiranje točk, vrsto naprave, informacijami o geolokaciji, informacijami o povezavi (npr. pri brezžični povezavi) in informacijami o mobilnem omrežju.

Vaše pravice in kako jih uveljavljati.

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

O vas želimo imeti čim točnejše informacije. Zahtevate lahko:

 • dostop do vaših osebnih podatkov;
 • popravek ali izbris vaših osebnih podatkov (samo če niso več potrebni za zakonite poslovne namene, kot je izvedba posla v trgovini na drobno);
 • prenehanje prejemanja trženjskih sporočil;
 • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov;
 • prenehanje združevanja vaših osebnih podatkov iz različnih virov za izdelavo osebnega profila; in/ali
 • prejem osebnih podatkov, ki ste jih predložili družbi Shell, v strukturirani digitalni obliki za prenos drugi osebi, če je to tehnično izvedljivo.

Če želite podati katero koli od teh zahtev, pojdite v svoj profil v okviru računa Shell ali nam glede tega pišite na shelladria@shell.com ali SITI-MLM-Support@shell.com.

Na koga se lahko obrnete, če imate vprašanje, pomislek ali pritožbo glede vaših osebnih podatkov?

Če imate kakršne koli pomisleke, vprašanja ali pritožbe glede obdelave vaših osebnih podatkov, nam za več informacij ali predložitev takih zadev pišite na shelladria@shell.com ali SITI-MLM-Support@shell.com.

Pišete lahko tudi v pisarno Skupine Shell za varovanje zasebnosti Shell Privacy Office pri družbi Shell International B.V. Haag, Nizozemska – mat. št. v poslovnem registru 27155369, korespondenca: PO Box 162, 2501 AN, The Hague, na privacy-office-SI@shell.com.

Če niste zadovoljni s tem, kako družba Shell ravna z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo pri lokalnem organu za varstvo podatkov IPRS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali nizozemskem organu za varstvo podatkov s sedežem na naslovu Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, The Netherlands. Za več informacij obiščite https://www.ip-rs.si ali https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Na naših spletiščih uporabljamo piškotke, da vam zagotovimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo.

Piškotki in podobne tehnologije

Družba Shell uporablja piškotke in podobne tehnologije, ki zbirajo in shranjujejo informacije ob vašem obisku spletišča Shell ali uporabi aplikacije Shell. To družbi Shell omogoča, da prepozna vaš internetni brskalnik in zbira podatke o vaši uporabi našega spletišča, straneh, ki jih obiskujete, ter trajanju vaših obiskov in da vas prepozna ob vrnitvi na naše spletišče, da lahko izboljša vašo izkušnjo z obiskovanjem naših spletišč. Nastavitve piškotkov lahko nadzorujete in upravljate s prilagajanjem nastavitev vašega brskalnika ali z orodjem družbe Shell za nastavitev piškotkov na spletiščih družbe Shell – za več informacij glejte pravila družbe Shell o piškotkih na https://www.shell.si/cookie-policy.html.

Družba Shell je zavezana varovanju vaših osebnih podatkov.

Varnost vaših osebnih podatkov

Uvedli smo tehnologijo in politike, katerih namen je varovati vašo zasebnost pred nepooblaščenim dostopom in neprimerno uporabo. Zlasti lahko pri nekaterih svojih storitvah uporabimo šifriranje, postopke avtentikacije in preverjanja pri dostopu do storitev Shell, poleg tega pa redno preizkušamo, ocenjujemo in vrednotimo uspešnost svojih varnostnih ukrepov.

S kom delimo vaše osebne podatke? 

S kom bomo delili vaše osebne podatke?

Vaši osebni podatki se obdelujejo izključno za zgoraj navedene namene, posredujejo pa se strogo po načelu potrebe po seznanitvi z njimi, in sicer:

 • drugim družbam iz skupine družb Shell, vključno s tistimi, ki so zunaj vaše lokacije;
 • z vašo privolitvijo pooblaščenim tretjim družbam, ki sodelujejo z družbo Shell in ki uporabnikom aplikacij Shell in članom programa zvestobe Shell dobavljajo proizvode in/ali storitve;
 • pooblaščenim ponudnikom storitev, vključenim v mobilna plačila (kot je PayPal, Apple Wallet ali Android Pay);
 • pooblaščenim zastopnikom, ponudnikom storitev, zunanjim revizorjem in/ali podizvajalcem družbe Shell;
 • pristojnemu javnemu organu, državnemu organu, regulativni, nadzorni, preiskovalni ali davčni agenciji, kadar je to potrebno, da se izpolni zakonska ali regulativna obveznost, ki velja za ustrezno/-ne družbo/-be Shell, ali kot je dovoljeno z veljavno lokalno zakonodajo; ali
 • kateri koli osebi, na katero družba Shell želi prenesti katero koli pravico in/ali dolžnost.

Vaši osebni podatki se lahko ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov prenesejo iz vaše države.

Prenosi vaših osebnih podatkov v druge države

Če se osebni podatki prenesejo družbam iz Skupine Shell in/ali pooblaščenim tretjim osebam zunaj vaše države, bomo sprejeli organizacijske, pogodbene in pravne ukrepe za zagotovitev, da se vaši osebni podatki obdelujejo izključno za zgoraj navedene namene in da se vzpostavijo ustrezne ravni varstva za varovanje vaših osebnih podatkov. Ti ukrepi zajemajo Zavezujoča poslovna pravila za prenose znotraj Skupine Shell in za družbe Shell v Evropski uniji, mehanizme prenosa, odobrene s strani Evropske komisije, za prenose tretjim osebam in vse morebitne druge lokalne zakonske zahteve. Izvod Zavezujočih poslovnih pravil lahko najdete na https://www.shell.si/privacy.html ali pa pišite na privacy-office-SI@shell.com.

Interakcija z družbo Shell prek družbenih medijev

Če se odločite za interakcijo z družbo Shell prek družbenih medijev na strani družbenega medija, ki jo upravlja družba Shell (v nadaljnjem besedilu: stran družbenega medija Shell), kot so Facebook, Instagram, Twitter ali LinkedIn, bodo vaši osebni podatki (kot so vaše ime, profilna slika in dejstvo, da vas zanima družba Shell) vidni vsem obiskovalcem vaše osebne spletne strani glede na vaše nastavitve zasebnosti na ustrezni platformi družbenega medija, prav tako pa bodo vidni tudi družbi Shell. Vse informacije, ki ste jih delili na teh spletiščih, lahko kadar koli izbrišete prek svojega računa na ustrezni platformi družbenega medija. Družba Shell ne sledi vaši dejavnosti na različnih spletiščih družbenih medijev, ki jih uporabljate. Če pošljete družbi Shell sporočilo prek katere koli storitve pošiljanja sporočil na platformi družbenega medija, se ta sporočila ne hranijo dlje od enega meseca po prejemu. Stopite v stik z družbo Shell, če želite vložiti zahtevo, ki je ne morete udejanjiti sami in se nanaša na stran družbenega medija Shell – glejte razdelek spodaj.

Poleg tega bo družba Shell v obsegu, v katerem je skupno s platformo družbenega omrežja odgovorna za stran družbenega medija Shell, imela prek platforme družbenega medija dostop do zbirnih podatkov, ki zagotavljajo statistične podatke in vpoglede, ki pomagajo razumeti vrste dejanj, ki jih izvajate na straneh družbenih medijev Shell. Za več informacij o tem, kako se vaši osebni podatki obdelujejo na teh platformah družbenih medijev, vključno s ciljnim oglaševanjem, ki ga morda prejemate, preverite svoje nastavitve zasebnosti, ki so dostopne prek vašega računa na ustrezni platformi družbenega medija.

Družba Shell bo hranila vaše osebne podatke le določeno časovno obdobje.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Osebni podatki, ki jih družba Shell obdeluje v skladu s tem obvestilom o varstvu zasebnosti, bodo izbrisani ali anonimizirani (tako da ne bo mogoče ugotoviti vaše identitete);

(1) vsakih 5 let, če ostanete stranka v tem obdobju;

(2) brez nepotrebnega odlašanja na vašo zahtevo za izbris vašega profila v okviru računa Shell ali za prenehanje vašega članstva v programu zvestobe Shell; ali

(3) pri vseh naročenih storitvah po treh letih od našega zadnjega stika z vami (če 3 leta niste uporabili naših storitev).

Vaši osebni podatki v zvezi s finančnimi posli (vključno s tistimi, opravljenimi s pomočjo aplikacije Shell) se hranijo 10 let po poslu.

Informacije se lahko v vseh primerih hranijo (a) dlje, če za to obstaja zakonski ali regulativni razlog (v takem primeru se izbrišejo, ko zakonska ali regulativna potreba preneha), ali (b) krajši čas, če ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov in hkrati ni več zakonite potrebe po njihovi hrambi.

To obvestilo o varstvu zasebnosti se lahko sčasoma posodablja.

Spremembe tega obvestila o varstvu zasebnosti

To obvestilo o varstvu zasebnosti se lahko sčasoma spremeni. Svetujemo vam, da redno preverjate to obvestilo o varstvu zasebnosti zaradi morebitnih sprememb. To obvestilo o varstvu zasebnosti je bilo zadnjič posodobljeno junija 2022.