Obvestilo o zasebnosti – poslovne stranke, dobavitelji in poslovni partnerji

To obvestilo navaja, katere osebne podatke zbiramo, za katere namene in katere so vaše pravice v zvezi s tem.

Kaj je zajeto v tem obvestilu o varstvu zasebnosti?

To obvestilo o varstvu zasebnosti vsebuje informacije o osebnih podatkih, ki jih družbe iz skupine družb Shell (v nadaljnjem besedilu: »Shell« oz. »mi«, »nas«, »nam« ali »nami«, izraženo tudi samo z glagolom v prvi osebi množine) obdelujejo v zvezi (i) s posamezniki, ki delajo za naše poslovne stranke ali v njihovem imenu oziroma so njihovi delničarji (v nadaljnjem besedilu: poslovne stranke), (ii) z dobavitelji ali prodajalci (v nadaljnjem besedilu: dobavitelji), (iii) s poslovnimi partnerji, vključno s tistimi v skupnih podjetjih, ki jih ne upravlja družba Shell, ter vlagatelji in delničarji (v nadaljnjem besedilu: poslovni partnerji).

Za posameznike, ki zahtevajo dostop do spletišča družbe Shell v imenu poslovne stranke, dobavitelja ali poslovnega partnerja, boste pozvani k predložitvi dodatnih informacij, ki vam bodo omogočale identifikacijo za namene zagotavljanja zdravja in varnosti ter upravljanje odnosa med družbo Shell in ustrezno poslovno stranko, dobaviteljem ali poslovnim partnerjem. Za dodatne informacije glejte Obvestilo o varstvu zasebnosti – za zaposlene v Skupini Shell, izvajalce in vzdrževani člani zaposlenih, ki je na voljo at https://www.shell.si/privacy/ex-employee-notice.html.

Za posamezne maloprodajne stranke, člane programov zvestobe družbe Shell, obiskovalce spletišč družbe Shell ali uporabnike aplikacij družbe Shell glejte Obvestilo o varstvu zasebnosti – vozniki motornih vozil (Privacy Notice - B2C) na https://www.shell.si/privacy/b2c-notice.html

Za posameznike, ki se prijavijo za delovno mesto v družbi Shell ali udeležijo zaposlitvenega dogodka ali preizkusa znanja, glejte Obvestilo o varstvu zasebnosti – zaposlovanje v Skupini Shell, ki je na voljo na https://www.shell.si/privacy/job-applicant-notice.html.

Specifična obvestila in dopolnilne izjave o varstvu zasebnosti lahko vsebujejo dodatne informacije o tem, kako družba Shell obdeluje vaše osebne podatke. V teh primerih vam bodo takšna obvestila o varstvu zasebnosti posredovana ločeno. Ta obvestila o varstvu zasebnosti se lahko razlikujejo med državami, kjer delujemo, skladno z lokalnimi praksami in zahtevami veljavne zakonodaje.

To obvestilo o varstvu zasebnosti pojasnjuje, kateri vaši osebni podatki se obdelujejo, zakaj obdelujemo vaše osebne podatke in za kakšne namene, koliko časa hranimo vaše vaše osebne podatke, kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov in jih posodobite ter katere možnosti so vam na voljo v zvezi z vašimi osebnimi podatki ter kje lahko dobite dodatne informacije.

Če se zbirajo osebni podatki otrok, je za to potrebno soglasje starša ali skrbnika.

Posebno obvestilo – če ste mlajši od 16 let. Obdelava osebnih podatkov otrok

Razen v primerih, ko družba Shell organizira izobraževalne dogodke, posebej namenjene otrokom, namerno ne zbiramo osebnih podatkov o osebah, mlajših od 16 let. Če ste mlajši od 16 let (oziroma druge starosti skladno z lokalno zakonsko zahtevo, ki je objavljena na spletišču Shell za vašo lokacijo), vas prosimo, da nam ne pošiljate osebnih podatkov, na primer vašega imena, naslova in e-poštnega naslova. Če se želite obrniti na družbo Shell na način, ki od vas zahteva, da predložite svoje osebne podatke (na primer v zvezi z izobraževalnim ali inovacijskim dogodkom), prosite starše ali skrbnika, da to stori v vašem imenu.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih zbiramo o vas.

Katere vaše osebne podatke obdelujemo? Zbiranje podatkov

Osebni podatki, ki jih obdelujemo, so osebni podatki posameznikov, ki so delničarji naših poslovnih strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev ter osebni podatki posameznikov, ki delajo za njihov račun ali v njihovem imenu, in osebni podatki, povezani z vsemi takimi posamezniki, ti podatki spadajo v naslednje kategorije:

 • informacije za zasebni stik (kot so ime, poštni naslov, elektronski naslov in telefonska številka), samo če so potrebne; ali
 • informacije za poslovni stik in druge informacije (kot so naziv delovnega mesta, oddelek, ime organizacije in vaši posli z družbo Shell v vašem imenu ali imenu ustrezne poslovne stranke, dobavitelja, poslovnega partnerja).

Preverjanje

Poleg tega vse lastnike, delničarje in direktorje naših poslovnih strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev preverjamo (pred sklenitvijo pogodbe in redno po sklenitvi pogodbe), da poskrbimo za skladnost z zakonskimi in regulativnimi obveznostmi, zavarujemo premoženje družbe Shell in zaposlene/izvajalce ter zlasti zagotovimo, da lahko družba Shell izpolni zahteve zakonodaje, ki ureja nadzor nad trgovanjem, preprečevanje pranja denarja in/ali podkupovanja ter korupcije, in druge regulativne zahteve. Preverjanje se opravlja na podlagi javno dostopnih sankcijskih seznamov ali sankcijskih seznamov, ki jih izdajo državni organi, in medijskih virov.

Preverjanje ne vključuje oblikovanja profilov ali avtomatiziranega sprejemanja odločitev glede sopogodbenikov ali morebitnih sopogodbenikov.

Nameni, za katere obdelujemo vaše osebne podatke.

Kdo odgovarja za zbrane osebne podatke?

Družba Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, Slovenia bo odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov, bodisi samostojno bodisi skupaj s povezanimi osebami iz skupine družb Shell – lokalno spletišče v vaši državi vsebuje informacije o lokalni družbi, odgovorni za obdelavo vaših osebnih podatkov

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke, zajete v tem obvestilu o varstvu zasebnosti, obdelujemo za naslednje namene:

 • Izvajanje poslovanja – vključno z zagotavljanjem, raziskavami, razvojem in izboljševanjem proizvodov in storitev; sklepanjem in izvajanjem pogodb s poslovnimi strankami, dobavitelji in poslovnimi partnerji; evidentiranjem in obračunom storitev, proizvodov ter materialov, ki prihajajo iz družbe Shell ali vanjo; upravljanjem odnosov in trženja, na primer ohranjanjem in spodbujanjem stikov z obstoječimi in morebitnimi strankami, skrbjo za stranke, pomočjo strankam ter zasnovo, izvedbo in analizo tržnih raziskav in trženjskih strategij;
 • Organizacija in vodenje poslov – vključno z upravljanjem financ, upravljanjem premoženja, združitvami, razdružitvami, prevzemi in odprodajami, izvajanjem nadzora, poročanjem poslovodstvu, analizo, notranjimi revizijami in preiskavami;
 • Zagotavljanje varnosti in zdravja – vključno z varovanjem posameznikovega življenja in zdravja, zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, varovanjem družb Shell in zaposlenih, preverjanjem statusa posameznika in njegovih pravic do dostopa; ali
 • Zagotavljanje zakonske in/ali regulativne skladnosti – vključno z zagotavljanjem skladnosti z zakonskimi ali regulativnimi zahtevami.

ali za drugotne tesno povezane namene, kot so:

 • hramba, brisanje ali anonimiziranje osebnih podatkov;
 • preprečevanje goljufij, preiskave, revizije, reševanje sporov ali nameni zavarovanja, pravdni postopki in obramba zahtevkov; ali
 • statistične, zgodovinske ali znanstvene raziskave.

Komunikacija in trženje

Prejemate lahko ponudbe v imenu ustrezne poslovne stranke, dobavitelja ali poslovnega partnerja. Ob vseh priložnostih boste imeli možnost, da uporabite funkcionalnost odjave s seznama prejemanja prek različnih digitalnih kanalov, ki jih uporabljamo za interakcijo z vami.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali le tedaj, ko imamo zakonito podlago za takšno ravnanje.

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?

Osebni podatki, zajeti v tem obvestilu o varstvu zasebnosti, se obdelujejo le:

 • da na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe storimo, kar je potrebno;
 • kadar je to potrebno, da se izpolni zakonska ali regulativna obveznost, ki velja za ustrezno družbo Shell;
 • če je to potrebno za namene zakonitih interesov, ki jim sledi/-jo ustrezna/-ne družba/-be Shell, razen kadar imajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika/-ov prednost pred takimi interesi; ali
 • (samo če je zakonsko predpisano) z izrecno privolitvijo posameznika.

Če obdelava temelji na privolitvi in če veljavna lokalna zakonodaja določa drugače, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete. To ne bo vplivalo na veljavnost obdelave pred preklicem privolitve.

Družba Shell je zavezana varovanju vaših osebnih podatkov.

Varnost vaših osebnih podatkov

Uvedli smo tehnologijo in politike, katerih namen je varovati vašo zasebnost pred nepooblaščenim dostopom in neprimerno uporabo. Zlasti lahko pri nekaterih svojih storitvah uporabimo šifriranje, postopke avtentikacije in preverjanja pri dostopu do storitev Shell, poleg tega pa redno preizkušamo, ocenjujemo in vrednotimo uspešnost svojih varnostnih ukrepov.

S kom delimo vaše osebne podatke?

S kom bomo delili vaše osebne podatke?

Osebni podatki, zajeti v tem obvestilu o varstvu zasebnosti, se obdelujejo izključno za navedene namene, posredujejo pa se strogo pod pogojem potrebe po seznanitvi z njimi, in sicer:

 • drugim družbam iz skupine družb Shell;
 • pooblaščenim tretjim zastopnikom družbe Shell, ponudnikom storitev, zunanjim revizorjem in/ali podizvajalcem družbe Shell; ali
 • pristojnemu javnemu organu, državnemu organu, regulatorni ali davčni agenciji, kadar je to potrebno, da se izpolni zakonska ali regulivna obveznost, ki velja za ustrezno/-e družbo/-e Shell, ali kot dopušča veljavna lokalna zakonodaja.

Interakcija z družbo Shell prek družbenih medijev

Če se odločite za interakcijo z družbo Shell prek družbenih medijev na strani družbenega medija, ki jo upravlja družba Shell (v nadaljnjem besedilu: stran družbenega medija Shell), kot so Facebook, Instagram, Twitter ali LinkedIn, bodo vaši osebni podatki (kot so vaše ime, profilna slika in dejstvo, da vas zanima družba Shell) vidni vsem obiskovalcem vaše osebne spletne strani glede na vaše nastavitve zasebnosti na ustrezni platformi družbenega medija, prav tako pa bodo vidni tudi družbi Shell. Vse informacije, ki ste jih delili na teh spletiščih, lahko kadar koli izbrišete prek svojega računa na ustrezni platformi družbenega medija. Družba Shell ne sledi vaši dejavnosti na različnih spletiščih družbenih medijev, ki jih uporabljate. Če pošljete družbi Shell sporočilo prek katere koli storitve pošiljanja sporočil na platformi družbenega medija, se ta sporočila ne hranijo dlje od enega meseca po prejemu. Stopite v stik z družbo Shell, če želite vložiti zahtevo, ki je ne morete udejanjiti sami in se nanaša na stran družbenega medija Shell – glejte razdelek spodaj.

Poleg tega bo družba Shell v obsegu, v katerem je skupno s platformo družbenega omrežja odgovorna za stran družbenega medija Shell, imela prek platforme družbenega medija dostop do zbirnih podatkov, ki zagotavljajo statistične podatke in vpoglede, ki pomagajo razumeti vrste dejanj, ki jih izvajate na straneh družbenih medijev Shell. Za več informacij o tem, kako se vaši osebni podatki obdelujejo na teh platformah družbenih medijev, vključno s ciljnim oglaševanjem, ki ga morda prejemate, preverite svoje nastavitve zasebnosti, ki so dostopne prek vašega računa na ustrezni platformi družbenega medija.

Vaši osebni podatki se lahko ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov prenesejo iz vaše države.

Prenosi vaših osebnih podatkov v druge države

Če se osebni podatki prenesejo družbam iz Skupine Shell in/ali pooblaščenim tretjim osebam zunaj vaše države, bomo sprejeli organizacijske, pogodbene in pravne ukrepe za zagotovitev, da se vaši osebni podatki obdelujejo izključno za zgoraj navedene namene in da se vzpostavijo ustrezne ravni varstva za varovanje vaših osebnih podatkov. Ti ukrepi zajemajo Zavezujoča poslovna pravila za prenose znotraj Skupine Shell in za družbe Shell v EU, mehanizme prenosa, odobrene s strani Evropske komisije, za prenose tretjim osebam in vse morebitne druge lokalne zakonske zahteve. Izvod Zavezujočih korporativnih pravil lahko najdete na http://www.shell.si/privacy.html ali pa pišite na privacy-office-SI@shell.com.

Kakšne so posledice nepredložitve vaših osebnih podatkov?

Osebni podatki, ki jih za te procese neposredno ali posredno zbira družba Shell, so potrebni za:

 • izpolnitev zakonskih zahtev in/ali sklenitev pogodbe s sopogodbenikom ali nadaljevanje take pogodbe; ali
 • ohranjanje stika s poslovnimi strankami, dobavitelji in poslovnimi partnerji.

Če nam potrebnih informacij ne predložite, bo to negativno vplivalo na našo zmožnost komunikacije z vami ali našo zmožnost sklenitve pogodbe s sopogodbenikom ali nadaljevanja take pogodbe.

Shell bo vaše osebne podatke hranil le določeno časovno obdobje.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Z nekaterimi izjemami, ki so pojasnjene v dopolnilnih izjavah o varstvu zasebnosti, se vsi osebni podatki, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodb s poslovnimi strankami, dobavitelji in poslovnimi partnerji ali obravnavo ponudb ali razpisov, hranijo v času trajanja pogodbenega razmerja in največ 15 let po njegovem prenehanju. Pogodbe, ki trajajo več kot pet let, se za navedene namene hranijo 35 let od začetka uveljavitve pogodbe.

V vseh drugih primerih se za navedene namene, vključno z osebnimi podatki, zbranimi v okviru katere koli neuspešne ponudbe, dane Shellu, ali osebnimi podatki, ki so povezani s preverjanjem na podlagi javno dostopnih sankcijskih seznamov ali sankcijskih seznamov, ki jih izdajo državni organi, in medijskih virov, taki osebni podatki hranijo največ 15 let po tem, ko so bili prvič zbrani.

Informacije se lahko v vseh primerih hranijo (a) dlje, če za to obstaja zakonski ali regulativni razlog (v takem primeru se izbrišejo, ko zakonska ali regulativna potreba preneha), ali (b) krajši čas, če ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov in hkrati ni več zakonite potrebe po njihovi hrambi.

Vaše pravice in kako jih uveljavljati.

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

O vas želimo imeti čim točnejše informacije. Zahtevate lahko:

 • dostop do vaših osebnih podatkov;
 • popravek ali izbris osebnih podatkov (samo če niso več potrebni za zakonite poslovne namene);
 • prenehanje prejemanja trženjskih sporočil v imenu ustrezne poslovne stranke, dobavitelja ali poslovnega partnerja;
 • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov; in/ali
 • prejem osebnih podatkov, ki ste jih predložili družbi Shell, v strukturirani digitalni obliki za prenos drugi osebi, če je to tehnično izvedljivo.

Če želite podati katero koli od teh zahtev, pišite na privacy-office-SI@shell.com.

Na koga se lahko obrnete, če imate vprašanje, pomislek ali pritožbo glede vaših osebnih podatkov?

Če imate kakršne koli pomisleke, vprašanja ali pritožbe glede obdelave vaših osebnih podatkov, glejte ustrezno obvestilo družbe Shell o varstvu zasebnosti na vaši lokaciji, lahko pa nam pišete na Privacy-Office-SI@shell.com.

Obrnete se lahko tudi na pooblaščeno osebo Skupine Shell za varstvo zasebnosti pri družbi Shell International B.V. Haag, Nizozemska – mat. št. v poslovnem registru 27155369, korespondenca: PO Box 162, 2501 AN, The Hague.

Če niste zadovoljni s tem, kako družba Shell ravna z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo pri lokalnem organu za varstvo podatkov Informacijski pooblaščenec RS na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali nizozemskem organu za varstvo podatkov s sedežem na naslovu Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, The Netherlands. Za več informacij obiščite https://www.ip-rs.si ali https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Na naših spletiščih uporabljamo piškotke, da vam zagotovimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo.

Piškotki in podobne tehnologije

Družba Shell lahko uporablja piškotke in podobne tehnologije, katerih namen je zbirati in shranjevati informacije ob vašem obisku spletišča družbe Shell. To družbi Shell omogoča, da prepozna vaš internetni brskalnik in zbira podatke o vaši uporabi našega spletišča, straneh, ki jih obiskujete, ter trajanju vaših obiskov in da vas prepozna ob vrnitvi na naše spletišče, da lahko izboljša vašo izkušnjo z obiskovanjem naših spletišč. Nastavitve piškotkov lahko nadzorujete in upravljate s prilagajanjem nastavitev vašega brskalnika ali z orodjem družbe Shell za nastavitev piškotkov na spletiščih družbe Shell – za več informacij glejte pravila družbe Shell o piškotkih na http://www.shell.si/cookie-policy.html.

To obvestilo o varstvu zasebnosti se lahko sčasoma posodablja.

Spremembe tega obvestila o varstvu zasebnosti

To obvestilo o varstvu zasebnosti se lahko sčasoma spremeni. Svetujemo vam, da redno preverjate to obvestilo o varstvu zasebnosti zaradi morebitnih sprememb. To obvestilo o varstvu zasebnosti je bilo zadnjič posodobljeno junija 2022.