• Konkurenčni komercialni pogoji  - Poleg konkurenčnih cen ponujamo tudi različne stopnje spodbud, ki temeljijo na količinah.
  • Preglednost  -  Vse cene, stroški storitev  in transakcij ter popusti so navedeni online in s tem zlahka obvladljivi.
  • Učinkovitost - Rešitve za povečanje učinkovitosti vključujejo varčna goriva, usposabljanje voznikov in orodja za načrtovanje poti.