Fréjus kartica - SLO

Tunel Fréjus je dolg 12,8 km. Na italijanski strani do tunela vodi avtocesta A32 iz smeri Torina.  Na francoski strani pa vodi od Lyona do tunela avtocesta Maurienne (avtocesta A43).

Tunel Mont Blanc je dolg 11,6 km. Na italijanski strani vodi do tunela avtocesta A5, na francoski strani pa avtocesta A40.

Plačilo tunelov

Višina plačila tunela je odvisna od:

  •   Evro tipa vozila, 
  •   števila osi in 
  •   višine vozila.

Uporabniki euroShell sistema lahko tunela plačajo na dva načina:

  • z euroShell kartico (pri plačilu ni obračunnega rabata) ali
  • z Fréjus kartico.

Možen je nakup enosmerne ali povratne karte. Povratna karta ima veljavnost samo 7 dni.

Kartica Fréjus

S kartico Fréjus lahko plačate cestnino za tunela Fréjus in Mont Blanc. Kartica se izda na registrsko številko vozila. Pri plačilu s kartico Fréjus vedno plačate polovično ceno povratne karte, katera je še 20% nižja od cene enosmerne karte plačane z drugim plačilnim sredstvom.

Pri letnem prometu s kartico Fréjus nad 4000 €, Vam pripada 13% letni rabat na celotni promet. V nasprotnem primeru znaša rabat 10%.

Na izdajo in uporabo kartice se ne zaračunava provizija. Veljavnost kartice je 1 leto, le-ta pa se avtomatsko obnovi za eno leto.

Naročilo kartice Fréjus

Za naročilo kartice Fréjus nam pošljite izpolnjen obrazec. Skupaj s kopijo prometnega dovoljenja in kopijo dokumenta, kjer je razviden eurotip vozila, nam pošljite na email euroShell-slovenia@shell.com ali fax +386 1 51 40 501.

Za lažje izpolnjevanje večjezičnega obrazca vam je na voljo prevod:

Vračilo davka

Preko euroShell sistema lahko uredite tudi vračilo davka za račune, izdane za plačilo tunelov.

OPOZORILO!! Vkolikor se tunel plača z euroShell kartico boste davčni račun prejeli samo pri plačilu na francoski strani. Vkolikor se tunel plača na italijanski strani je potrebno davčni račun zahtevati direktno pri upravljalcu na italijanski strani.

Blokada Fréjus kartice

V primeru izgube/kraje kartice Fréjus nam na email euroshell-slovenia@shell.com pošljite zahtevo za blokado le-te. Napišite nam registrsko številko, na katero je kartica izdana ali pa številko odtujene kartice Fréjus.

Več informacij:

Tunel Fréjus

Tunel Mont Blanc

V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na email naslov: euroShell-slovenia@shell.com.

Fréjus kartica - CRO/SRB

Tuneli Fréjus i Mont Blanc povezuju Francusku i Italiju.

Tunel Fréjus je dug 12,8 km. Na italijanskoj strani vodi do tunela autocesta A32 iz smera Torina. A na francuskoj strani vodi od Lyona do tunela autocesta Maurienne (autocesta A43)

Tunel Mont Blanc je dug 11,6 km. Na italijanskoj strani vodi do tunela autocesta A5, a na francuskoj autocesta A40.

Plaćanje tunela

Tarifa plaćanja tunela zavisi od:

  •   evro tipa vozila, 
  •   broja osovina i
  •   visini vozila

EuroShell korisnici mogu tunele platiti na dva načina:

  •   euroShell karticom (pri plaćanju nije obračunat rabat) ili 
  •   Fréjus karticom.

Kupiti možete jednosmernu ili povratnu kartu. Povratna karta važi samo 7 dana.

Kartica Fréjus

Sa karticom Fréjus možete platiti cestarinu za tunele Fréjus i Mont Blanc. Kartica glasi na registarsku oznaku vozila. Kod plaćanja sa Fréjus karticom uvek plaćate polovičnu cenu povratne karte, koja je još 20% niža od cene jednosmerne karte plaćane sa drugim naplatnim sredstvom.

Ako Vaš godišnji promet sa Fréjus karticom iznosi više od 4000 €, pripada Vam 13% godišnji rabat na celi promet. U suprotnom slučaju iznosi rabat 10%.

Za izdaju i upotrebu kartice nema provizije. Kartica važi 12 meseci i automatski se obnavlja godišnje.

Narudžba kartice Fréjus

Za narudžbu Fréjus kartice nam pošaljite popunjen obrazac. Pošaljite ga sa kopijom prometne dozvole i kopijom dokumenta, gde je razvidan eurotip vozila na mail euroShell-slovenia@shell.com ili fax +386 1 51 40 501.

Za lakše popunjavanje obrasca prilažemo prijevod: 

Povrat poreza

Preko euroShell sistema možete srediti i povrat poreza za račune od plaćanog tunela.

UPOZORENJE!! Ukoliko se tunel plaća sa euroShell karticom primićete porezni račun samo kod plaćanja na francuskoj strani. Ukoliko se tunel plaća na talijanskoj strani potrebno je porezni račun tražiti direktno kod upravljača na talijanskoj strani.

Blokada Fréjus kartice

U slučaju gubitka/krađe Fréjus kartice nam na mail euroshell-slovenia@shell.com pošaljite zahtev za blokadu te. Napišite nam registarsku oznaku, na koju je kartica izdana ili broj ukradene Fréjus kartice.

Više informacija:

Tunel Fréjus

Tunel Mont Blanc

Za dodatna pitanja nas kontaktirajte na mail: euroShell-slovenia@shell.com.