Življenja in možnosti preživljanja, gospodarstva in skupnosti za rast in uspeh potrebujejo dostopno, zanesljivo in cenovno ugodno energijo. Ljudje še nikoli niso bili tako povezani. Vse več nas uživa boljše priložnosti, boljše zdravje in višji življenjski standard.

Večina energije, ki jo danes porabimo, prihaja iz nafte in premoga, vse več pa tudi iz zemeljskega plina. Ti ogljikovodiki poganjajo, ogrevajo in hladijo domove in poslovne prostore, poleg tega pa služijo kot gorivo za transportne sisteme, ki nas prevažajo na delo, v šolo ali na počitnice. Zaradi njih industrije lahko ljudem omogočajo preživljanje, zagotavljajo pa tudi kemikalije za večino izdelkov, ki jih kupimo – kot je na primer naprava, ki jo uporabljate za prebiranje te strani.

Globalno povpraševanje po energiji narašča, poganja pa ga vse večja populacija z naraščajočim življenjskim standardom.

Do leta 2050 bo po napovedih svetovno prebivalstvo naraslo na 9 milijard – to je 2 milijardi več, kot nas je danes. Številni iz gospodarstev v razvoju se bodo pridružili globalnemu srednjemu sloju. Kupovali bodo hladilnike, računalnike in druge aparate, ki porabljajo energijo. Mnogi bodo kupili tudi avtomobile, kar bo več kot podvojilo število vozil na cesti.

Naša mesta vse bolj narekujejo tempo našega gospodarstva. Okoli tri četrtine svetovnega prebivalstva bo živelo v mestih, kar bo pomenilo večji pritisk na vire hrane, vode in energije, ki so nujni za našo skupno dobrobit in blagostanje.

Preberite več o delu družbe Shell na mestih prihodnosti.

Strokovnjaki so soglasni, da se bo globalno povpraševanje po energiji do leta 2050 verjetno podvojilo glede na raven iz leta 2000. Istočasno bo boj proti podnebnim spremembam zaradi izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih okoljskih pritiskov še bolj pomemben.

Spopadanje s temi izzivi bo zahtevalo radikalne spremembe v globalnem energetskem sistemu ter vrsto novih virov energije. Ker je energetski sistem tako velik in povpraševanje po energiji narašča tako hitro, bodo potrebna izjemna skupna prizadevanja, da bomo take spremembe tudi dosegli.

Prihodnost s čistejšo energijo

Shell se že nekaj časa pripravlja na izzive nizkoogljične prihodnosti, in sicer z načrtovanjem scenarijev.

Naši novi scenariji »New Lens Scenarios« opisujejo verjetne različice prihodnosti, kjer bi obnovljivi viri energije, kot sta sončna in vetrna energija, do leta 2060 lahko zagotovili do 40 % energije na svetu, sonce pa bi tako desetletje kasneje postalo največji primarni vir svetovne energije.

Preberite več o scenarijih družbe Shell in prenesite izvode.

Pogled na projekt Quest CCS v Kanadi iz zraka
Projekt Quest CCS v Kanadi

Z razvojem energetskega sistema bodo ogljikovodiki še več desetletij igrali ključno vlogo in zagotavljali prepotrebno energijo v obliki goriva za transport, zlasti v letalstvu, ter za izdelavo vsakodnevnih izdelkov – od plastike do jekla.

Svoje znanje in izkušnje, tehnologijo in inovacije uporabljamo, da bi zagotovili več energije, ki je obenem čistejša, in tako zadovoljili naraščajoče svetovne potrebe ter našli nove načine učinkovitejše rabe energije. Sodelujemo tudi s partnerji, skupnostmi, vladami in drugimi, da bi to dosegli na okoljsko in družbeno bolj odgovorne načine.

Danes zemeljski plin – ogljikovodik z najčistejšim izgorevanjem – predstavlja več kot polovico naše proizvodnje. Prepričani smo, da bo ključnega pomena za izgradnjo trajnostno naravnane prihodnosti energije, zlasti pri proizvodnji elektrike, pri čemer povzroči okoli polovico CO2 in vsega eno desetino onesnaževal zraka, ki ju povzroči premog.

Vključeni smo v več projektov za varno zajemanje in hrambo CO2, s čimer želimo omiliti posledice uporabe ogljikovodikov. Ti so za svojo finančno izvedljivost in razširjenost odvisni od vladne podpore. Zamenjava elektrarn na premog z elektrarnami na plin, ki imajo sistem za zajemanje in shranjevanje CO2 (CCS), lahko izpuste CO2 zmanjša za do 90 %. Prav tako imamo desetletje izkušenj z vetrno energijo, saj smo vključeni v 9 projektov v Severni Ameriki in Evropi.

Transport je nujen za sodobno življenje. Ustvarjamo inovacije, s katerimi omogočamo prevoz ljudi in blaga na čist in učinkovit način, in sicer tako, da razvijamo učinkovitejša maziva in goriva, vključno z nizkoogljičnimi biogorivi in vodikom ter da zagotavljamo programe usposabljanja, s katerimi voznikom pomagamo izboljšati njihovo varčnost pri porabi goriva.

Preberite več o družbi Shell in prihodnosti transporta.

Več v poglavju Energija in inovacije

Zemeljski plin

Energijo ljudem po svetu zagotavljamo z zemeljskim plinom, tj. z ogljikovodikom z najčistejšim izgorevanjem.

Premagovanje tehnoloških izzivov

Razvijamo inovativne tehnologije, s katerimi bi odkrili in varno izkoriščali več energije iz vedno težje dosegljivih krajev, ki bi bila tudi cenejša.

Ali vas zanima tudi

Okolje

Shell energijo zagotavlja na odgovoren način in tako svetu pomaga graditi prihodnost, v kateri ima energija, ki jo uporabljamo, najmanjši možni vpliv na naš planet.

Kaj pri družbi Shell pomeni trajnostni razvoj?

Trajnost pri Shell pomeni zagotavljanje energije na odgovoren način z upoštevanjem in spoštovanjem ljudi, varnosti in okolja.

Shell Eco-marathon

Mladi inženirji iz celega sveta pomagajo poganjati mobilnost prihodnosti.