Globalno povpraševanje po zemeljskem plinu bi lahko po podatkih Mednarodne agencije za energijo do leta 2040 poraslo za več kot polovico.

Zemeljski plin je ogljikovodik z najčistejšim izgorevanjem. Iščemo in proizvajamo ga tako na kopnem kot na morju. Predstavlja več kot polovico naše trenutne proizvodnje.

Prednosti zemeljskega plina

Zemeljski plin je ogljikovodik z najčistejšim izgorevanjem, saj z njim za pridobivanje elektrike proizvedemo okoli polovico ogljikovega dioksida (CO2) in vsega eno desetino drugih onesnaževal zraka, ki bi jih proizvedli z uporabo premoga.

Zemeljskega plina je na zemlji v izobilju. Če bi poraba ostala na današnji ravni, bi bilo razpoložljivih zalog plina dovolj za približno 230 let.

Zemeljski plin je uporaben marsikje. Plinska elektrarna potrebuje veliko manj časa za zagon in zaustavitev kot elektrarna na premog. Ta prožnost pomeni, da se lahko zemeljski plin učinkovito uporablja skupaj z energijo iz obnovljivih virov, kot sta vetrna in sončna energija, ki sta na voljo le, ko piha veter oziroma sije sonce. 

Utekočinjeni zemeljski plin (LNG)

Plin z ohlajanjem na –162 °C utekočinimo, s čimer se njegova prostornina zmanjša za 600-krat, to pa pomeni, da ga lažje in z manjšimi stroški dostavimo v kraje po svetu, ki potrebujejo velike količine energije. LNG prav tako uplinimo in ga tako dostavljamo gospodinjstvom in podjetjem.

Kot pionir na področju LNG je družba Shell leta 1964 zagotovila tehnologijo za prvo komercialno rafinerijo LNG na svetu, poleg tega pa je kot prva odposlala komercialno pošiljko in tako začela globalno trgovino z omenjenim energentom. Od takrat projektiramo in gradimo rafinerije LNG.

Več o LNG lahko izveste na naši globalni spletni strani.

Plavajoča rafinerija za utekočinjeni naftni plin (FLNG)

Tradicionalno so bile rafinerije LNG grajene na kopnem. Družba Shell pa gradi velikansko plavajočo rafinerijo, s katero bo na morju proizvajala utekočinjeni naftni plin, imenuje se Prelude FLNG. To bo največja plavajoča rafinerija na morju, ki je bila kadar koli zgrajena – dolga bo 488 metrov in široka 74 m.

Družba Shell je razvila revolucionarno tehnologijo, ki omogoča proizvodnjo, utekočinjenje, hrambo in pretovor plina na tankerje LNG na morju. Zaradi te tehnologije lahko ena sama rafinerija FLNG izkorišča skupino manjših, oddaljenih nahajališč plina oziroma več rafinerij FLNG lahko izkorišča večja nahajališča.

Več o rafineriji FLNG lahko izveste na naši globalni spletni strani.

Tovornjak, ki se pripravlja na natakanje na Shellovi črpalki za utekočinjeni zemeljski plin.

Utekočinjeni zemeljski plin za transport

Zemeljski plin bi lahko predstavljal večji del transportne mešanice virov energije kot gorivo z nižjo vsebnostjo ogljika, kar bi dosegli vzporedno z razvojem na področju učinkovitosti vozil, biogoriv, pogona na vodik in električnega pogona.

Naša družba raziskuje uporabo LNG kot transportnega goriva za tovornjake in ladje z možnimi ekonomskimi in okoljskimi ugodnostmi glede na dizelsko gorivo in kurilno olje. Druge možnosti vključujejo uporabo v vlakih, rudarski dejavnosti in industrijskih aplikacijah. Prav tako raziskujemo možnosti za širšo uporabo LNG v lastni dejavnosti.

Več o LNG kot transportnem gorivu lahko izveste na naši globalni spletni strani.

Pretvorba plina v tekočino (GTL)

Shellova tehnologija za pretvorbo plina v tekočino (GTL) pretvori zemeljski plin v visokokakovostne tekoče izdelke, ki bi bili sicer izdelani iz surove nafte. Ti vključujejo transportna goriva, motorna olja in sestavine za vsakodnevne potrebščine, kot so plastika, detergenti in kozmetika.

Izdelki iz utekočinjenega plina so brezbarvni in brez vonja. Ne vsebujejo skoraj nobenih nečistoč – žvepla, aromatov in dušika, ki jih najdemo v surovi nafti.

Več o tehnologiji utekočinjenja plina (GTL) lahko izveste na naši globalni spletni strani.

Ujeti zemeljski plin in plin iz skrilavcev

Več o ujetem zemeljskem plinu in plinu iz skrilavcev lahko izveste na naši globalni spletni strani.

Več v poglavju Energija in inovacije

Prihodnost energije

Svoje znanje in izkušnje, tehnologijo in inovacije uporabljamo, da bi rastoči in razvijajoči se svetovni populaciji zagotovili več energije, ki je obenem čistejša.

Premagovanje tehnoloških izzivov

Razvijamo inovativne tehnologije, s katerimi bi odkrili in varno izkoriščali več energije iz vedno težje dosegljivih krajev, ki bi bila tudi cenejša.