Decarbosination on the road

Drumski teretni saobraćaj je najispostavljeniji i najfleksibilniji deo globalnog lanca snabdevanja. Teretna vozila prevoze takoreći sve što je savremenom društvu svakodnevno potrebno. Tokom COVID-19 krize videli smo koliko je važan drumski teretni saobraćaj. Uprkos tome, drumski teretni saobraćaj stvara 9% globalnih emisija, zbog čega moramo odmah da preduzmemo mere.

Možda ste upoznati sa našim nedavnim izveštajem koji smo objavili zajedno sa preduzećem Deloitte koji se zasniva na više od 150 razgovora koje smo obavili sa stručnjacima u ovoj oblasti. Naslov izveštaja je Dekarbonizacija drumskog teretnog saobraćaja: POČETAK, njegova sadržina obuhvata detaljan pregled činilaca koji utiču na izvođenje dekarbonizacije u oblasti drumskog teretnog saobraćaja. Saradnja svih delova sektora od ključne je važnosti.

U tom duhu, na evropsku verziju internet seminara o dekarbonizaciji drumskog teretnog saobraćaja pozvali smo vodeće stručnjake u ovoj oblasti koji će s rukovodstvom preduzeća Shell govoriti o ovoj i drugim brojnim temama.

Za pohađanje internet seminara možete da se registrujete ovde

Uzmite u obzir da će se internet seminar odvijati na engleskom jeziku.

Pregled dnevnog reda internet seminara - 31/03/2021

Dnevni red internet seminara (CET)
10:00 Dobrodošlica i predstavljanje

Drumski teretni saobraćaj – put prema nultom stepenu emisija

Razgovor vodećih stručnjaka u ovoj oblasti o načinima praktičnog i efikasnog dostizanja nultog stepena emisija do 2050. godine. Prezentacija preduzeća Shell, Deloitte, Volvo i DHL

10:45 Okrugli sto
11:05 Pitanja polaznika seminara
11:25 Zaključak

Registrujte se ovde