V luči trenutne situacije vas obveščamo o vplivu, ki ga lahko pričakujete pri storitvah vezanih na cestnine ali povračilo DDV/trošarin.

Tudi mi se prilagajamo delu od doma, vendar počnemo vse, da delo poteka čim bolj nemoteno in da vam še naprej zagotavljamo naše storitvečim bolj gladko. Naj poudarimo, da so naše črpalke v celoti operativne in zagotavljajo nemoteno oskrbo goriva. Vendar pa vlade po vsej Evropi sprejemajo ukrepe za ublažitev učinka COVID-19 in ti pogosto vključujejo zapiranje javnih uradov in/ali uvajajo operativne omejitve, kar vpliva tudi na delo pri naših poslovnih partnerjih.Več najdete tu.

SLO

CESTNINE

Shell kartica je še vedno sprejeta za plačilo cestnine – še naprej bomo nudili pomoč in podporo našim strankam.

Nekateri ponudniki storitev od prejšnjega tedna ne sprejemajo več gotovinskih plačil na svojih prodajnih mestih:

Satellic

Da bi omejili širjenje negativnih vplivov rokovanja z denarjem, ne sprejemajo gotovinskih plačil na servisnih točkah;

viaTOLL

Upravljalec viaTOLL sistema (PL) omejuje gotovinske transakcije, zato uporabnikom ViaTOLL naprav predlagajo negotovinska plačila.

Axxès

Vsa vračila naprav podjetja Axxès ( TIS VL, TIS PL, VIAXXES, VIAXXES SAT OR B’MOOV) naj bodo poslana v Axxes-ovo skladišče, na naslov: Atelier CGAS - Gare de péage autoroutière ASF - RN113, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU – France

Prosimo ne pošiljajte naprav na njihov sedež v Lyonu, saj tam ne bo nikogar, ki bi jih lahko sprejel/prevzel.

Prodajna služba Axxesa ( +33 04 26 29 75 55) je napotena na delo od doma, tako da njihove telefonske linije niso dostopne.

Za težave z napravami Axxes v Belgiji: pokličite na telefonsko številko +33 04 26 29 75 80

Za vse ostale zadeve povezane z Axxes napravami, kot so reklamacije, analize kazni, preverbe statusa aparata, ipd. prosimo kontaktirajte SAV (Axxesov center za pomoč strankam) na email naslov sav@axxes.fr.

DarsGo

DarsGo servisi ponovno odpirajo svoja vrata. 22. aprila 2020 je ponovno odprl svoja vrata DarsGo servis Ljubljana, 4. maja 2020 pa se mu pridružujejo še DarsGo servisi Maribor, Gruškovje, Obrežje in Fernetiči in sicer po sledečem urniku:

ponedeljek - petek: 06:00-22:00,

sobota: 06:00-14:00,

nedelja in prazniki: zaprto.

V ponedeljek, 4. maja 2020 se bodo DarsGo servisu Hrušica, pridružili še matični DarsGo servis Maribor, Gruškovje, Obrežje in Fernetiči z delovnim časom 24 ur na dan.

Frejus kartica

Naročila Frejus kartic se ponovno izvajajo, vendar lahko pričakujete zamude pri dostavi. 

Predora Frejus in Mont Blanc se lahko plača s Shell kartico.

Vračila OBU naprav

Številna podjetja za upravljanje cestnin – npr. Češka, Poljska – so objavila, da v naslednjih nekaj tednih ne bodo sprejemala vračil naprav in reševala reklamacij/zahtev na distribucijskih mestih.

 

VRAČILO DAVKA IN TROŠARIN

Španski davčni uradi so začasno zaprti, zato trenutno ni mogoče pridobiti NIF registracijske številke za vračilo trošarine na dizelsko gorivo.

ENG

TOLLS

Shell cards are still accepted for any toll payment – we will continue to serve our customers.

Some Service Providers will no longer accept cash at their points of sale from previous week:

Satellic

They do not accept cash payments at the Service Points anymore in order to limit contagion by cash handling; 

viaTOLL

The operator of the viaTOLL system (PL) introduces restrictions of cash transactions to a minimum. Therefore, viaTOLL system users are recommended to make non-cash transactions

Axxès

All Axxès devices return ( TIS VL, TIS PL, VIAXXES, VIAXXES SAT OR B’MOOV) are to be addressed to Axxes Warehouse, to: Atelier CGAS - Gare de péage autoroutière ASF - RN113 13310 SAINT MARTIN DE CRAU – France

Please do not send any devices to our headquarters in Lyon. No one will be there to receive them.

Axxès Sales Services ( +33 04 26 29 75 55) is on home office, so there is no telephone line available.

For OBU problems in Belgium reach the Hotline +33 04 26 29 75 80

For other Axxes related toll claims, fine analysis, OBU status: reach SAV (Axxes Customer service center) per email sav@axxes.fr.

DarsGo

DarsGo service offices are open again. On 22 April 2020 ‘DarsGo service’ office Ljubljana reopened its doors. The same will occur with ‘DarsGo servis’ offices Maribor, Gruškovje, Obrežje and Fernetiči on May 4th, 2020 with the folowing schedule:

Monday-Friday: 06:00 - 22:00,

Saturday: 06:00 -14:00,

Sunday and holidays: closed

As ‘DarsGo servis’ office Hrušica continues to operate, ‘DarsGo servis’ office Maribor, Gruškovje, Obrežje and Fernetiči will reopen their doors on May 4th, 2020, with opening hours 24/7.

Frejus Card

Frejus card orders are being processed again. Some delays in delivery can still be expected. 

Frejus and Mont Blanc tunnel can be paid with Shell cards.

Returning of OBU devices

Several Toll Chargers – e.g., CZ, Poland – announced they will not handle OBU returns at distribution points and will suspend handling claims for the next couple of weeks.

 

VAT & EXCISE DUTY RECOVERY

Spanish Tax offices are temporarily closed. Impact: At the moment, the procedures for obtaining the NIF number for professional diesel are suspended.

SRB

PUTARINE 

Shell kartice se i dalje prihvataju kao način plaćanja za putarinske usluge – nastavićemo da uslužujemo naše klijente.

Neki pružaoci usluga više neće primati gotovinu na prodajnim mestima još od prethodnih nedelja:

Satellic

Oni više ne prihvataju gotovinsko plaćanje na servisnim punktovima kako bi ograničili zarazu gotovinom;

viaTOLL

Operator viaTOLL sistema (PL) uvodi ograničenja gotovinskih transakcija na minimum. Zbog toga se korisnicima viaTOLL sistema preporučuje obavljanje bezgotovinskih transakcija;

Axxès

Svi Axxès aparati koji se vraćaju ( TIS VL, TIS PL, VIAXXES, VIAXXES SAT OR B’MOOV) moraju se slati u Axxes skladište na sledeću adresu: Atelier CGAS - Gare de péage autoroutière ASF - RN113, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU – France

Nemojte slati nikakve uređaje u njihovo sedište u Lionu. Niko neće biti tamo da ih primi.

Prodajna služba ( +33 04 26 29 75 55) radi od kuće, tako da trenutno nije dostupna preko telefona.

Za probleme sa aparatima u Belgiji: možete pozvati telefon za hitne slučajeve +33 04 26 29 75 80.

Za druga pitanja vezana za Axxes reklamacije, analize kazni, status aparata: kontaktirajte SAV (Axxes centar za podršku) preko e-mail sav@axxes.fr.

DarsGo

DarsGo servisne tačke se ponovo otvaraju. 22. aprila 2020. Kancelarija „DarsGo servis“ Ljubljana je ponovo počela da radi. Ponovo će otvoriti i kancelarije DarsGo servisa Maribor, Gruškovje, Obrežje i Fernetiči od 4. maja 2020. godine sa sledećim radnim vremenom:

ponedeljak - petak: 06:00 - 22:00 h,

subota: 06:00 -14:00 h,

nedelja i praznici: zatvoreno.

Dok kancelarija DarsGo servisa Hrušica i dalje posluje, kancelarije DarsGo servisa Maribor, Gruškovje, Obrežje i Fernetiči će ponovo biti otvorene od 4. maja 2020., sa radnim vremenom 24/7.

Frejus kartica

Zahtevi za poručivanje Frejus kartica se ponovo obrađuju. Još uvek se može očekivati kašnjenje u isporukama.

Frejus i Mont Blanc tunel se mogu platiti sa Shell karticom.

Vračanje aparata

Neke putarinske firme – npr. Češka i Poljska – najavile su da će obustaviti vraćanje aparata na distribucijskim tačkama i obradu zahteva vraćanja kredita i depozita u narednim nedeljama

 

POVRAT PDV-a I AKCIZA

Španske poreske službe privremeno su zatvorene, zato se trenutno obustavljaju procedure za dobijanje NIF broja za povrat akciza na dizel gorivo (za države EU).

CRO

CESTARINE

Shell kartice će i dalje biti prihvaćene za plaćanje cestarina – nastavit ćemo pružati pomoć i podršku našim kupcima.

Neki davatelji usluga od prošlog tjedna više ne primaju gotovinska plaćanja na svojim prodajnim mjestima:

Satellic

kako bi ograničili zarazu koja se prenosi rukovanjem novcem više ne prihvaćaju gotovinske uplate na svojim servisnim točkama 

viaTOLL

Poljski operater viaTOLL (PL) ograničava gotovinske transakcije, pa predlažu bezgotovinsko plaćanje korisnicima uređaja ViaTOLL;

Axxès

Povrat  Axxès  uređaja (TIS VL, TIS PL, VIAXXES, VIAXXES SAT ILI B'MOOV) po novom treba slati na adresu Axxes skladišta: Atelier CGAS - Gare de péage autoroutière ASF - RN113, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU – France

Nemojte slati nikakve uređaje na sjedište u Lyonu jer ih tamo nema tko preuzeti.

Axxesov odjel prodaje (+33 04 26 29 75 55) radi od kuće i telefonske linije nisu dostupne.

Za probleme s Axxes uređajima u Belgiji nazovite broj telefona +33 04 26 29 75 80.

Za ostala pitanja u vezi Axxes uređaja kao što su pritužbe, analiza kazni, status uređaja i slično kontaktirajte SAV (Axxesov korisnički centar) na e-mail adresu sav@axxes.fr.

DarsGo

Ponovno otvaranje DarsGo servisnih ureda

„DarsGo“ servisni centar u Ljubljani, ponovno je počeo s radom 22. travnja 2020 godine i pruža svoje usluge u slijedećem radnom vremenu:

ponedjeljak - petak: 06:00 - 22:00 sati,

subota: 06:00 - 14:00 sati,

nedjelja i praznici: zatvoreno.

„DarsGo“ servisni centri u Mariboru, Gruškovju, Obrežju i Fernetičima počinju s radom 04. svibnja 2020.godine i radit će od 0:00 – 24:00 sata 7 dana u tjednu.

„DarsGo“ servisni centar Hrušica nastavlja s radom kao i do sada.

Frejus kartica

Nalozi za narudžbu Frejus kartica ponovno su se počeli obrađivati. Obzirom na situaciju, još uvijek postoji mogućnost kašnjenja isporuke istih.

Tuneli Frejus i Mont Blanc mogu se platiti Shell karticama.

Vračanje uređaja

Mnoge cestarinske tvrtke (npr. Češka, Poljska) su najavile, da slijedećih nekoliko tjedana neće zaprimati vraćene uređaje i shodno tome neće raditi povrat novca za iste.

 

POVRAT POREZA I TROŠARINA

Španjolske porezne službe privremeno su zatvorene, tako da trenutno nije moguće dobiti NIF registracijski broj za trošarine na dizelsko gorivo.

IT

PEDAGGI

Le carte Shell si accettano senza modifiche per qualsiasi pagamento di pedaggio – continueremo a servire i nostri clienti

Della settimana scorsa alcuni fornitori di servizi non accettano piu denaro contante nei punti vendita:

Satellic

non acceta piu pagamenti in contanti nei punti di servizio all fine di limitare il contagio di COVID - 19;

viaTOLL

L'operatore del sistema viaTOLL (PL) introduce al minimo le restrizioni delle transazioni in contanti. Pertanto, si consiglia agli utenti del sistema viaTOLL di effettuare transazioni non in contanti;

Axxès

Tutti i dispositivi Axxes (TIS VL, TIS PL, VIAXXES, VIAXXES SAT OR B'MOOV) devono essere restituiti all'indirizzo: Atelier CGAS - Gare de péage autoroutière ASF - RN113, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU – France

Si prega di non inviare alcun dispositivo presso la sede di Lyon, perchè la stessa non sarà presidiata.

Il servizio di vendita Axxes (+33 04 26 29 75 55) effettuerà il telelavoro, quindi le loro linee telefoniche non sono disponibili.

Per problemi con i dispositivi Axxes in Belgio: chiamate il numero +33 04 26 29 75 80

Per tutti gli altri problemi relativi ai dispositivi Axxes, come reclami, analisi delle penalita, controlli dello stato dell' appliance, ecc. contattate SAV (Axxes Customer Service Center) all' indirizzo e-mail sav@axxes.fr.

DarsGo

Gli uffici del servizio DarsGo sono di nuovo aperti. Il 22 aprile 2020 l’ufficio ‘’DarsGo service’’ di Lubiana ha riaperto le sue porte. Lo stesso accadra il 4 maggio 2020 con gli uffici ‘’DarsGo servis’’ di Maribor, Gruškovje, Obrežje e Fernetiči.

L’ ufficio ‘‘DarsGo service’’ di Lubiana è disponibile per I suoi servizi, come segue:

Dal lunedi al venerdi: dalle 06:00 alle 22:00,

sabato: dalle 06:00 alle 14:00,

domenica e festivi: chiuso.

Mentre l’ufficio ‘’DarsGo servis’’ Hrušica continua a funzionare, l’ufficio ‘’DarsGo servis’’ Maribor, Gruškovje, Obrežje e Fernetiči riapriranno le sue porte il 4 maggio 2020, con orario di apertura 24/7.

Ordini delle carte Frejus

Gli ordini delle carte Frejus vengono nuovamente elaborati. Si possono ancora prevedere alcuni ritardi nella consegna.  

 I tunnel del Frejus e del Monte Bianco possono essere pagati con le carte Shell.

I resi di dispositivi di bordo (OBU)

Alcuni esattori di pedaggi - ad esempio Repubblica Ceca, Polonia - hanno annunciato che non accetterano i resi di dispositivi e risolverano reclami/richieste nei punti di distibuzione, nelle prossime settimane.

 

RECUPERO ACCISA E IVA

Gli uffici fiscali spagnoli sono temporaneamente chiusi. Attualmente, la procedura per ottenere il numero di registrazione NIF per l’ accisa sul gasolio, pertanto non è attuabile.