Da bi zagotovili pravilno delovanje ITR+ naprave v Belgiji, je potrebna stalna povezava naprave z napajanjem. Posodobitev bo potekala "po zraku",  v kolikor je naprava povezana z virom napajanja! Če naprava ni povezana z virom napajanja, posodobitev ne bo uspela in ITR+ naprava ne bo več delovala v Belgiji.

Zato vašim voznikom posredujte navodila, da mora biti ITR+ naprava v času vožnje nenehno priključena na vir napajanja.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja lahko kontaktirate naš center za pomoč strankam.

Srečno in varno vožnjo!

Shell Interroute plus update