S 1. januarjem 2019 je nemška vlada povišala stopnje cestnin. Več o novih kategorijah, predpisih in izjemah, ki bodo veljale v prihodnosti:

Poskrbite za posodobitev nastavitev na vaših cestninskih napravah v skladu z novimi kategorijami vidnimi v tabeli spodaj.

Kaj Je Novega?

Nove kategorije: Kategorija vozila po novem temelji na teži vozila; število osi se kot razločevalna lastnost uporablja le za vozila z 18 t in več (največja dovoljena masa). 

Kategorija Prejšnja klasifikacija Klasifikacija od 01.01.2019
1 Vozilo 2 osi Vozilo med 7,5 t do 12 t bruto teže
2 Vozilo 3 osi Vozilo med 12t do 18 t bruto teže
3 Vozilo 4 osi Vozilo nad 18 t bruto teže, do 3 osi
4 Vozilo 5 osi Vozilo nad 18 t bruto teže, do 4 osi

Nov element cestnine: Po novem se poleg infrastrukturnega stroška in stroška onesnaževanja zraka, zaračunava tudi strošek obremenitve okolja s hrupom in sicer pavšalno 0,2 centa/km,  neodvisno od kategorije.

Nov predpis: Vozila na električni in plinski pogon po novem niso predmet cestninjenja. Vozila na zemeljski plin bodo oproščena cestnin v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020