S 1. januarjem 2017 je cena cestnine v Sloveniji višja za vsa vozila težja od 3,5 t. Pri dvigu cestnin je vlada upoštevala predvsem ekološki vidik – vozila, ki onesnažujejo bolj, bodo plačevala več.

Nove cene

Vsa vozila emisijskega razreda EURO EEV so bila do sedaj v cestninskem sistemu uvrščena v kategorijo EURO V. Po novem bodo ta vozila uvrščena v kategorijo EURO VI, zato morajo cestninski zavezanci DARSu posredovati seznam vozil z registrskimi številkami, ki jih imajo registrirana za plačilo cestnine in so razreda EEV. Ta vozila bo DARS z uveljavitvijo novega cenika cestnine iz kategorije EURO V prenesel v kategorijo EURO VI.

Več informacij