Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev omenjenega rabata:

  • vozila uporabljajo telepass napravo pred 31.12.2015
  • vožnja skozi celotno avtocesto v svoji celotni dolžini, in sicer v obeh smereh med naslednjimi cestninskimi postajami:
    • od Chiari EST proti LISCATE in obratno, ali,
    • od Chiari EST proti Pozzolo Martesana in obratno.

Popust se obračuna od datuma, ko je bila vloga prejeta v Italiji.