V Italiji lahko po novem člani FDE konzorcija plačajo parkirnino na določenih parkiriščih kar preko telepassa.