Kot verjetno že veste, bo Belgija bo s 1. aprilom 2016 uvedla satelitsko cestninjenje Viapass, ki bo nadomestilo trenutne eurovinjete.

Tarife bodo enake za vse regije, razen:

  1. V Valoniji bodo zaračunane tarife tudi predmet obdavčitve (21%), medtem ko je navedena cena v flandrijski in bruseljski regiji končna.
  2. Na območju bruseljske regije bodo vse lokalne ceste predmet bistveno višjih tarif, še posebej za HGV (težka tovorna vozila).