“Spodbujati napredek” določa našo strategijo za pospešitev prehoda našega podjetja do ogljične nevtralnosti. Namenjen je ustvarjanju vrednosti za naše delničarje, stranke in širšo družbo. Strategija ima štiri glavne cilje, da skupaj dosežemo napredek z zagotavljanjem več in čistejših energetskih rešitev. Temelji na naših temeljnih vrednotah in se osredotoča na varnost

Shell v Sloveniji

Preko podjetja Shell Adria d.o.o. je v Sloveniji Shell prisoten od leta 1994.

Naše poslovanje v Sloveniji je razdeljeno v naslednje poslovne dejavnosti:

Za uporabnike Shell kartice smo v Sloveniji zgradili mrežo samopostrežnih črpalk z dizelskim gorivom, katere so odprte 24 ur na dan, vse dni v letu.

Shell po svetu

Shell po svetu

Shell je vsesvetovna skupina energetskih in petrokemičnih družb.

Naša dejavnost je razdeljena na področja: višje v prodajni verigi („Upstream“), integrirani plin in Obnovljivi viri energije in energetske rešitve („Integrated Gas and Renewables and Energy Solutions” (prej New Energies“) in nižje v prodajni verigi („Downstream“). Naša organizacija za projekte in tehnologije „Projects & Technologies“ upravlja večje projekte Shell in je gonilna sila raziskav in inovacij.

Naša organizacija višje v prodajni verigi „Upstream“ upravlja proučevanje možnosti za črpanje in črpanje surove nafte, zemeljskega plina in utekočinjenega zemeljskega plina. Tudi trži in prevaža nafto in plin ter upravlja infrastrukturo, potrebno za dostavo na trg.

Naša organizacija za integrirani plin „Integrated Gas“ upravlja dejavnosti na področju utekočinjenega zemeljskega plina (UNP/LNG) in proizvodnje sintetičnega goriva, narejenega iz zemeljskega plina (gas-to-liquid – GTL), ter drugih proizvodov. Proučuje možnosti za črpanje in črpanje zemeljskega plina v okviru pogodbe za proizvodnjo in transport UNP ter dejavnosti infrastrukture, višje in na sredini v prodajni verigi, potrebni za dostavo plina na trg. Trži in trguje z zemeljskim plinom, utekočinjenim zemeljskim plinom, surovo nafto, elektriko, pravicami do emisij toplogrednih plinov in prodaja UNP kot gorivo za težka gospodarska vozila in morska plovila.

V organizaciji Obnovljivi viri energije in energetske rešitve “Renewables and Energy Solutions “ investiramo v priložnosti, za katere smo prepričani, da imajo zadostno tržno vrednost. Pozornost usmerjamo na nova goriva za transport, kot so napredna biogoriva, vodik, v energijo iz obnovljivih in nizkoogljičnih virov, kot so veter, sončni in zemeljski plin ter možnosti dekarbonizacije, vključno z naravnimi rešitvami ter zajemanjem in shranjevanjem ogljika. Ta del Shell razvija tudi nove poslovne modele, kot so čista moč kot storitev, ki obravnava, kako lahko digitalna tehnologija bolje pomaga strankam s svojimi energetskimi potrebami.

Naša organizacija nižje v prodajni verigi „Downstream“ vsak dan služi približno 32 milijonom kupcem na več kot 46.000 prodajnih mestih. Upravlja različne dejavnosti na področju kemije in proizvodnje kot delu integrirane vrednostne verige, ki surovo nafto in druge surovine preusmerja v vrsto proizvodov, ki se premikajo in tržijo po svetu v gospodinjstvu, industriji in prometu. Izdelki, ki jih ponujamo strankam, vključujejo konvencionalna goriva za cestni, letalski in ladijski promet; nizkoogljična goriva, kot so biogoriva, obnovljivi zemeljski plin (RNG), vodik in polnjenje električnih vozil. Proizvajamo in prodajamo tudi maziva, bitumen, žveplo in petrokemijo po vsem svetu.

Naša organizacija za projekte in tehnologijo „Projects & Technology“ upravlja večje projekte in spodbuja raziskave in inovacije za razvoj novih tehnoloških rešitev. Nudi tehnične storitve in tehnološke zmogljivosti našim dejavnostim integriranega plina ter višje in nižje v prodajni verigi. Prav tako je odgovorna tudi za prečno funkcionalno vodenje na področju varnosti in varovanja okolja, javnih naročil , dejavnosti vrtin in upravljanja toplogrednih plinov.

Za podjetja

Za podjetja

Poslovnim strankam, ki opravljajo mednarodno ali lokalno transportno dejavnost, dobavljamo napredna transportna goriva in AdBlue®, ter  nudimo preprostejši in varnejši način nakupa goriva in storitev na poti s kartico euroShell.

Izvedite več o naših storitvah
Prihodnost energije

Prihodnost energije

Svoje znanje in izkušnje, tehnologijo in inovacije uporabljamo, da bi rastoči in razvijajoči se svetovni populaciji zagotovili več energije, ki je obenem čistejša.

Premik v prihodnost s čistejšo energijo

Več v poglavju O Shellu

Dogodki

Naši dogodki in spletni forumi združujejo strokovnjake iz vladnih, poslovnih ter akademskih vod in nevladnih organizacij, da bi razpravljali o prihodnosti energije.

Projekti

Tukaj si lahko preberete več o naših Projektih.

ALI VAS ZANIMA TUDI

Trajnostni razvoj v Shellu

Trajnostna usmerjenost pri Shellu pomeni zagotavljanje energije na odgovoren način, da bi zadovoljili naraščajoče svetovne potrebe po energiji.

Energija in inovacije

Kako uporabljamo človeško iznajdljivost, inovacije in tehnologijo, da bi omogočili izkoriščanje večjih količin čistejše energije še dolga desetletja?