Fotografija mladega fanta, ki gleda na tablico z orisom grafa Napajanje življenj z energijo

Oskrba prebivalstva z energijo

Oskrba prebivalstva z našimi izdelki in aktivnostmi, ter s podpiranjem vključujoče družbe

Dve ženski sedita za mizo in se smejeta

Družba Shell oskrbuje prebivalstvo z zagotavljanjem življenjsko pomembne energije za domove, podjetja in transport, za kuhanje, ogrevanje in razsvetljavo.

Oskrba s cenovno dostopno, zanesljivo in trajnostno energijo je ključnega pomena tudi za soočanje z globalnimi izzivi, vključno s tistimi, ki so povezani z revščino in neenakostjo. Zato si prizadevamo, da več energije zagotovimo tistim, ki je danes nimajo. Naše dejavnosti podpirajo države in skupnosti. Zaposlujemo ljudi v več kot 70 državah, zagotavljamo dohodke in druge ugodnosti, kot so zdravstveno varstvo in pokojnine.

Naftna ploščad na morju je ponoči osvetljena

Vsako leto porabimo na desetine milijard dolarjev za blago in storitve v skupnostih, v katerih delujemo. Naše aktivnosti ustvarjajo tudi prihodke za vlade z davki in licenčninami, ki jih plačujemo, ter davki na promet, ki jih pobiramo v njihovem imenu. To pomaga financirati zdravstveno varstvo, izobraževanje, prevoz in druge osnovne storitve.

Z zagotavljanjem usposabljanja in veščin pozitivno vplivamo na države in skupnosti. To podpira lokalni gospodarski razvoj in preživetje. Poleg tega s spodbujanjem podjetništva, inovativnosti in smiselnega zaposlovanja s programi, kot je Shell LiveWire, naš program za razvoj podjetij, krepimo lokalna gospodarstva.

Tri osebe skupaj sedijo v pisarni, si ogledujejo papirje in se smejejo

Prizadevamo si postati ena najbolj raznolikih in vključujočih organizacij na svetu, kjer se vsi počutijo cenjene in spoštovane. Osredotočeni smo na štiri področja: spol, rasa in etničnost, LGBT+ in invalidnost.

Prav tako ustvarjamo vse bolj vključujočo izkušnjo za naše stranke. Naše partnerstvo z aplikacijo fuelService, na primer, omogoča voznikom s posebnimi potrebami, da zaprosijo za pomoč na naših maloprodajnih mestih preden začnejo svojo pot in plačajo kar iz svojih avtomobilov. Na vseh področjih našega poslovanja spoštujemo človekove pravice. Naš pristop temelji na Vodilnih načelih OZN o podjetništvu in človekovih pravicah.

Kako Shell oskrbuje prebivalstvo z energijo

  • Naša ambicija je, da bi do leta 2030 zagotovili zanesljivo električno energijo 100 milijonom ljudi v Afriki in Aziji, ki je še nimajo.

  • Trudili se bomo, da bi do konca 2021 dosegli 30 % zastopanost žensk med našimi najvišjimi 1.400 vodilnimi pri družbi Shell, 35 % do 2025 in 40 % do 2030, v primerjavi s 26,4 % ob koncu 2019.

  • Zagotovili bomo varno, skrbno in vključujoče okolje za osebje LGBT+, da bi lahko bili to kar so in kar najbolje izkoristili svoj polni potencial.

  • Naš cilj je povečati rasno in etnično zastopanost med zaposlenimi, da bi bolje predstavljali skupnosti, v katerih delamo in živimo, tako kot v Združenem kraljestvu in ZDA ter na Nizozemskem.

  • Do leta 2030 bomo našo globalno mrežo bencinskih servisov naredili bolj vključujočo in dostopno strankam s posebnimi potrebami.